Blogg och artiklar

Ledarskap

Kloka ord från en företagsledare

Jag följer gärna Jack Welch på LinkedIn med tanke på hans tidigare erfarenhet som CEO för jätteföretaget GE och numera som Executive Chairman för Jack Welch Management Institute. Han har många kloka och tänkvärda synpunkter och idéer.

Läs mer
Ledarskap, Verksamhetsstyrning

Kunskapsöverföring på köpet

Det är ingen överdrift att påstå att idag är tempot högre än någonsin när det gäller att genomföra förändringar som är nödvändiga för att företag ska fortsätta vara framgångsrika. Varför lyckas vissa företag bättre än andra trots att förutsättningarna tycks vara ganska lika?

Läs mer
Meritmind

En satsning på framtidens stjärnor

Självklart vill vi tillgodose våra kunders behov och startade därför Generator, ett tvåårigt program för talangfulla blivande controllers. Programmet riktar sig till ekonomer med ett par års yrkeserfarenhet inom ekonomi som vill få en snabbare utveckling i sin roll som controller.

Läs mer
Karriär, Ledarskap

Värdegrund – Vilken är din och hur lever du den?

Under 1990-talet kom ett nytt ord in i svenska språket och vardagen – Värdegrund. Enligt Wikipedia är Värdegrund ”ett begrepp som började användas i svenskan under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse.”

Läs mer
Verksamhetsstyrning

Förberedd för budgetarbete?

Kanske tillhör du de förutseende som i god tid säkerställt en tydlig, effektiv och säker budgetprocess med ett väl utvecklat systemstöd? Eller, ser du framför dig en arbetskrävande höst med osäkerhet och stor frustration över systemen för att lagom till början av december kunna andas ut?

Läs mer