Learning
- Kompetensutveckling för ekonomer

Utvecklas som ekonom och person. Vi hjälper dig att lyckas!

 

Att utvecklas i sin profession och som person är betydelsefullt. Kraven på arbetsmarknaden är höga och det blir allt viktigare att vara anställningsbar. Du förväntas ha stora kunskaper inom ekonomiområdet. Vid sidan av detta finns det förväntningar på att du ska vidareutveckla och effektivisera verksamheten. Dina medarbetare har också förväntningar på kommunikation och feedback, vilket kräver ett utvecklat ledarskap.

Inom Meritmind Learning erbjuder vi seminarier, utbildningar och workshops inom de ämnesområden som är av intresse för ekonomer. Det är våra kunders behov som styr ämnesval och innehåll. 

Vi vet att ekonomer är ett upptaget släkte. Därför anpassar vi aktiviteterna så att de ska passa, både i format och tidsmässigt. Det kan vara korta och effektiva onlineutbildningar eller mer djuplodande fysiska möten. Men alltid med hög kvalitet och inriktning mot kvalificerade ekonomer.

 

Kommande seminarier & utbildningar

2018-09-20 08:30

Excel onlineutbildning ”Hantera stora datamängder”

Välkommen att delta på Meritminds onlineutbildning i Excel för kvalificerade ekonomer - ett enkelt och tidseffektivt sätt att tillgodogöra sig mer kunskap. Målbilden är att du får förståelse för den funktionalitet som är central då du arbetar med stora datamängder för...

Läs mer
2018-10-17 08:30

Tvådagarsutbildning: Vinnande presentationer för ekonomer

Vill du som ekonom känna dig trygg i att hålla vinnande och tydliga presentationer? I så fall är detta rätt utbildning för dig. Vid två heldagarstillfällen kommer vi att hålla utbildningen ”Vinnande presentationer för ekonomer”.

Läs mer
2018-10-25 18:00

Nätverk för controllers: Controller som kommunikatör

Upplever du som controller kommunikativa utmaningar i ditt dagliga arbete? Genom att träffa andra controllers får du möjlighet att dra nytta av andras erfarenhet samtidigt som du delar med dig av din egna erfarenheter och vidgar ditt kontaktnät.

Läs mer

Ledarskap för ekonomer

Idag ställs det mycket stora krav på ledare. Det gäller att vara flexibel och stark i en snabbt föränderlig omvärld. Både att vara chef och ta de beslut som krävs och att agera som ledare och få medarbetarna att följa.

Vi hjälper chefer inom ekonomiområdet att utveckla sitt personliga ledarskap och att bli tydliga i sin roll och sitt uppdrag. Vi bistår om du behöver genomföra förändringar i organisationen, effektivisera hur ni arbetar och skapa en bättre fungerande grupp.

Våra ledarskapskonsulter har lång erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete i näringslivet. Våra coacher arbetar enligt branschorganisationen International Coach Federations etiska riktlinjer.

Exempel på tjänster:

 
 • Coaching
 • Individuellt anpassade utvecklingsprogram
 • Ledarskapsprofiler och 360-analyser
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Teamanalyser
 • Stöd vid konflikthantering

För mer information kontakta learning@meritmind.se

 

Utveckla dina kunskaper som ekonom

Din vidareutveckling är en viktig angelägenhet såväl för dig själv som för ditt företag. När din förmåga att effektivisera, lösa problem och kommunicera ökar, i kombination med att du är uppdaterad på det senaste inom ekonomiområdet, skapas vinnande resultat.

Vi hjälper dig att ta greppet om din kompetensutveckling!

Exempel på ämnesområden:

 
 • Modern affärsplanering
 • Effektivare bokslut
 • Automatisera årsredovisningsprocessen
 • Värdebaserad styrning med hjälp av nyckeltal
 • Informellt ledarskap
 • Karriär och utveckling
 • LinkedIn
 • K3/IFRS
 • Excel
 • Lönsamhetsoptimering
 

Säkerställ att du får inbjudningar till våra seminarier!

Har du frågor eller funderingar kring Meritminds utbildningar och seminarier är du varmt välkommen att kontakta Camille Madelon på learning@meritmind.se.

Inspiration

Whitepapers

Automatisera årsredovisningen (video)

Till Meritminds seminarium "Så automatiserar du årsredovisningsprocessen" (mars 2015) bjöd vi in tre leverantörer som visade sina lösningar och genomförde rundabordssamtal med deltagarna. Vi passade på att be dem presentera sina lösningar och svara på några frågor.

Läs mer

Digitalisering (video)

Tidningsrubrikerna skriker ”Digitalisera eller dö!”. Affärsmodeller ifrågasätts på fundamental nivå. Yrken försvinner och ersätts av robotar. Kommer vi ekonomer behövas framöver? Vad ska vi göra? Känner du att det är svårt att veta hur digitaliseringen kommer att påverka ditt arbete som ekonom? Är det svårt att komma med bra svar när ledningen frågar vad ni på ekonomisidan gör på digitaliseringsområdet?

Läs mer

Ledarskap för lönsamhet (video)

Hur ska du forma ett ledarskap som ökar fokus på lönsamhet? I denna video presenterar vi en modell som gör det möjligt.

Läs mer

Senaste på bloggen