Årets Nobelpris i ekonomi – ett modigt och intressant val

Eugen Fama, Robert Shiller och Lars Peter Hansen får årets nobelpris i ekonomi. Eller Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne som det mer korrekt heter, för det är inte riktigt ett ROI ”äkta” Nobelpris.  Alfred Nobels testamente stipulerar klart att det endast ska vara 5 pris (Fysik, Kemi, Medicin, Litteratur och wholesale nfl jerseys Fredspriset). di wholesale mlb jerseys Att han för övrigt inte var speciellt förtjust i ekonomer kan man läsa i hans dagböcker. Ättlingarna Nobel har länge stretat emot och varit negativt inställda till Intellisense att instifta ett pris i ekonomi. Det var först i slutet på 1960-talet som Riksbanken vid sitt 300-års jubileum lyckades ”kuppa” in priset genom cheap nba jerseys att dåvarande Riksbankschefen Per Åsbrink med nöd och näppe övertalade den då 87 åriga Martha Nobel om instiftande av 2012 priset, men endast om det var tydligt markerat att det är Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Nobels minne.

Valet av, Fama, Shiller och wholesale mlb jerseys Hansen är både modigt och intressant. De wholesale jerseys tre får priset för sin forskning om vad som Mur styr priserna på tillgångar så som aktier och obligationer samt att priserna inte enkom styrs cheap nfl jerseys av rationella överväganden, utan även psykologiska faktorer spelar in, så som t ex pessimism. I sin forskning har de studerat förutsägbarhet på aktiemarknaden. Forskningen visar att även om det är svårt att förutse priserna på aktier wholesale mlb jerseys och obligationer från dag till dag, är det fullt möjligt att i grova drag förutse kursutvecklingen över längre tidsperioder, till exempel tre Geschiedenis Automatic till fem år.

Kort om pristagarna:

Eugen Fama var han som i stor utsträckning grundlade konceptet om aktiemarknaden som en effektiv marknad, dvs. där tillgänglig D: information snabbt avspeglas i pris. Något som fick 5 ganska stor betydelse för framväxten av indexfonderna.

Robert Shiller kom därefter och visade på 1980-talet wholesale nfl jerseys hur aktiemarknaden cheap mlb jerseys inte alls var effektiv eller rationell utan att prissättningen ofta avvek från det “rätta värdet”. Från hans forskning växte sedan fram det som vi idag kallar “behaviour economics”.

Lars Peter Hansen å sin sida “utvecklade en statistisk metod som lämpar sig särskilt väl för att testa rationella teorier om tillgångspriser”,

Kortfattat kan man säga att a Fama la grunden för att mäta cheap nba jerseys huruvida marknaden är effektiv eller inte. Låt vara att utfallet blev fel. Att sedan komplettera med Shiller visar på att man från kommittén även tar f?r hänsyn till implikationerna på marknaden. Hansens metod är i sig värd att uppmärksammas och cheap nba jerseys blir ett bra komplement wholesale nfl jerseys till de övriga två.

En intressant aspekt i det hela är att man genom valet av pristagare delar priset mellan Intent f?r två skolor med teorier som står i stark motsättning till varandra (salt water vs fresh water)

Sammanfattningsvis kan man säga att årets pristagare står för någonting konkret, något som påverkar vår vardag. Om prissättningen av tillgångar så som t ex aktier ej cheap nba jerseys är möjlig att förutspå i det kortare perspektivet kan man fokus ifrågasätta den höga kostnaden för så kallad aktiv förvaltning. Över tid tenderar indexfonder att prestera bättre ur avkastningssynpunkt än aktivt förvaltade fonder, och dessutom scores till en lägre kostnad. Således innebär detta att man betalar för mycket för den aktiva förvaltningen i relation 2 cheap jerseys till wholesale mlb jerseys den avkastning man erhåller jämfört med placeringar i Indexfonder.

Som kuriosa kan nämnas att Shiller förutspått två bubblor, Dot.com Can’t crashen 2000, och redan 2003 pekade han på de enorma problem som fanns på den amerikanska bostadsmarknaden. Han menar att även den svenska bostadsmarknaden närmar sig en bubbla. Det kan alltså Ajker wholesale nfl jerseys vara på sin plats att vara försiktigt. I övrigt kan även nämnas att Lars Peter Hansens gammelfarfar Plastie var svensk, så lite ära kanske vi kan ta åt oss i alla fall…

Priskommittén har gjort en sammanställning som finns att läsa för den intresserade:

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2013/advanced-economicsciences2013.pdf

Skrivet av: Fredrik Söderström