Alla aktuella och tidigare aktiviteter

Har du frågor eller funderingar kring Meritminds utbildningar och seminarier är du varmt välkommen att kontakta Camille Madelon på camille.madelon@meritmind.se.

15 feb 2018
22 nov 2017
15 nov 2017

-

28 nov 2017

Seminarium “Verksamhetsstyrning på riktigt! Från mål och strategi till agerande i praktiken.”

Ett seminarium om värdebaserad styrning kopplad till Hypergene systemstöd. Seminariet går i Malmö den 15/11, Stockholm den 23/11 och Göteborg den 28/11.

15 nov 2017

-

23 nov 2017

Seminarium “Effektivare kommunikation – förstå dig själv och andra ännu bättre”

Karriärseminarium om effektivare kommunikation i Västerås (15/11), Stockholm (16/11 och 17/11), Malmö (21/11), Göteborg (22/11) samt Linköping (23/11).

19 sept 2017

-

22 sept 2017

Seminarium “Den nya generationens affärssystem”

Event tillsammans med Oracle, SAP, Workday och Visma om den nya generationens affärssystem. Seminarierna går i Malmö (19/9), Göteborg (20/9) och Stockholm (22/9).

Webinars & white papers

Verksamhetsstyrning

Digitalisering (video)

Tidningsrubrikerna skriker ”Digitalisera eller dö!”. Affärsmodeller ifrågasätts på fundamental nivå. Yrken försvinner och ersätts av robotar. Kommer vi ekonomer behövas framöver? Vad ska vi göra? Känner du att det är svårt att veta hur digitaliseringen kommer att påverka ditt arbete som ekonom? Är det svårt att komma med bra svar när ledningen frågar vad ni på ekonomisidan gör på digitaliseringsområdet?

Läs mer
Verksamhetsstyrning

Hållbarhetsredovisning – Vad det nya lagkravet innebär

EU har beslutat om ett nytt direktiv rörande rapportering av hållbarhet och mångfaldsinformation, som ett steg för att säkerställa att europeiska företag är konkurrenskraftiga och transparenta inom hållbarhetsområdet. Direktivet har nu implementerats i svensk lagstiftning och kommer att träda i kraft den 6 december 2016. Har du koll på vad detta kommer att innebära för ert företag?

Läs mer
Verksamhetsstyrning

Ledarskap för lönsamhet (video)

Hur ska du forma ett ledarskap som ökar fokus på lönsamhet? I denna video presenterar vi en modell som gör det möjligt.

Läs mer
Verksamhetsstyrning

Lönsamhetsoptimering (video)

Hur ska du få hela verksamheten att fokusera på lönsamhet? I denna video presenterar vi en modell som gör det möjligt.

Läs mer