Digital transformation kräver grundläggande kartläggning för att lyckas

Svenska företag hamnar efter i digitaliseringen och mer än hälften har en oklar digital strategi.

 
Läs mer
 

Meritmind hjälper allt från mindre bolag till större koncerner med att strukturera upp sin digitaliseringsresa oavsett ni står inför uppstart eller kanske behöver hjälp att komma vidare. Vi har koll på system och lösningar och samarbetar gärna med olika systemleverantörer MEN vi är oberoende och inte knutna till någon särskild. Detta för att kunna plocka russinen ur kakan utifrån varje enskild kunds behov.

Nyckel till framgång ligger inte i tekniken

Vår erfarenhet av förändringsprojekt oavsett vilken teknik eller system som används är att den mest kritiska framgångsfaktorn är att ha koll på sina nuvarande processer och vad ni vill uppnå.  Vad funkar och vad funkar sämre idag? Vilka flaskhalsar ser ni i order to invoice, lönehanteringen eller bokslutsprocessen? Se grundarbetet med att kartlägga era processer som den viktigaste investeringen i förändringsarbetet.

 

checklista BPA / automatiseringsprojekt

Checklista för uppstart av RPA/ automatiseringsprojekt

Innan man påbörjar sin digitaliseringsresa är det viktigt att målsättningen med vad den ska leda fram till är tydlig.

DIGITALISERINGSRESAN - TÄNK PÅ DETTA!

ordlista digitalisering

Från automatisering till AI

Digitalisering, automatisering och robotisering används ofta slarvigt och i stort sett synonymt men skillnaden är stor. Här ger vi en förenklad beskrivning av begreppen och hur de förhåller sig till varandra.

LÄS OM BEGREPPEN

Paneldebatt: Digitaliseringsstress
Robotics för ekonomer i praktiken
Ny kompetens på ekonomiavdelningen?

Vill du veta mer? Kontakta oss.