Från automatisering till AI

 

Digitalisering, automatisering och robotisering används idag ofta slarvigt och i stort sett synonymt men skillnaden är stor. Här ger vi en förenklad beskrivning av begreppen och hur de förhåller sig till varandra.

Digitalisering:

innebär en förändring i arbetssätt och processer baserat på digitaliserad information.

Automatisering:

Den enklaste formen av att frångå manuell hantering av tex data dvs man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete

Robotisering:

RPA, robotic process automation är mjukvara som fungerar som förbindelser mellan företagets olika IT-system och automatiserar regelbaserade rutinmässiga och tidskrävande arbetsprocesser.

Digital assistent:

En digital assistent är mjukvara som kan utföra uppgifter eller tjänster åt en person. Ibland används termen chattbot. Digitala assistenter finns bland annat tillgängliga i smartphones, smartklockor, smarta högtalare och datorer. Stort fokus ligger på röststyrning. Några ex är Siri, Alexa, Google Assistent.

Artificiell intelligens:

AI är program som efterliknar mänskligt beteende och tänkande; den tillämpade vetenskap som diskuterar vad som är mänskligt tänkande och försöker efterlikna det. Typiska uppgifter för artificiell intelligens är mönsterigenkänning, bildanalys, talförståelse, skapande av bevis och spel. – Kända typer av AI program är artificiella neuronnät, genetiska algoritmer, cell¬auto¬mater och expertsystem. I stället för intelligens talar man ofta om maskininlärning och i nästa steg också djup maskininlärning. Man utnyttjar datorernas snabbhet för att låta dem pröva sig fram till ett sätt att lösa uppgiften. – Ett vanligt underförstått kriterium på artificiell intelligens är att AI program ska lösa uppgifter på ett sådant sätt att även en sakkunnig mänsklig bedömare inte förstår hur det går till. Att en dator gör omfattande och komplexa matematiska beräkningar mycket snabbt räknas inte som AI.

(Källa IDG-ordbok)

Digitalisering är med andra ord ett samlingsbegrepp och automatisering det första steget mot artificiell intelligens. Komplexiteten ökar ju mindre regelstyrd mjukvaran behöver vara i relation i påverkansgraden. Det är lätt att förledas och tro att man kan gå direkt på en AI-lösning. Men det är som att förvänta sig att ett barn ska kunna skippa krypstudiet och kunna gå på en gång.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss.