Välkommen till Ekonomisupporten

Få en Kostnadsfri snabbanalys

Just nu råder stor osäkerhet inom de flesta branscher och verksamheter. Osäkerheten får stora konsekvenser på ekonomin och som CFO eller ekonomichef förväntas du kunna svara på hur er verksamhet bör agera en rad nya frågeställningar som vanligtvis inte ligger på ditt bord. Då kan det vara skönt att ha någon att bolla frågorna med.

Funderar du på eller hur möjligheterna med korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter eller uppskjuten skatt kan påverka er likviditet och resultat just nu? Eller hur ni skulle kunna sänka era fasta kostnader eller när ni ska upprätta en kontrollbalansräkning? Hur gör man en kassaflödesanalys på smidigaste sätt och kan man lösa upp en periodiseringsfond?

Våra experter inom ekonomi- och verksamhetsstyrning finns här för dig. Ställ en fråga till oss via vår mailsupport så svarar vi inom 24 timmar eller boka en tid som passar dig med en av våra experter. Tjänsten är kostnadsfri.

Få en kostnadsfri snabbanalys

Meritmind erbjuder nu även möjligheten för ditt företag att få en kostnadsfri snabbanalys med åtgärdsförslag inom ekonomiområden som ert företag behöver fokus på just nu! Detta kan vara:

 • Cashflow och likviditet
 • Prognos
 • Ledningsrapporter
 • Kostnadsuppföljning
 • Avtalsstruktur

Meritmind är specialister på kvalificerade ekonomitjänster och datadriven styrning. I frågor som också är kopplade till arbetsrätt samarbetar vi med HR-specialisten PeopleProvide och Camilla Ekström som är en erfaren People Adviser camilla@peopleprovide.se.

* Ekonomisupporten svarar kostnadsfritt på enskilda frågor och om behovet därefter utvecklas till ett projekt hjälper vi dig gärna vidare. Vi kommer då överens om ett kostnadsförslag.

Inger Stockhaus

Inger har lång erfarenhet som Controller, Ekonomichef och som konsult från framförallt tillverkande bolag i multinationella koncerner och är väl bekant med de frågor som dyker upp inom ekonomifunktionen när marknadsförutsättningarna förändras.

Hur kan Inger stödja ert företag?

 • Att vara ett"bollplank" i aktuella frågor som kräver aktiva beslut
 • Stödja ert företag i processen att finna relevant information för kommande åtgärder
 • Vara ett affärsmässigt stöd i ert kommande förändringsarbete
 • Organisationsfrågor

Boka ett möte med Inger

Johan Bruce

Johan stödjer i dag organisationer att förändra och utveckla sina affärer och ekonomistyrning för att uppnå effektivare processer och ökad lönsamhet. Har tidigare arbetat som CFO, Ekonomichef, Controllerchef och Redovisningschef i ett flertal olika företag och van vid arbete i ledningsgrupp.

Hur kan Johan stödja ert företag?

 • Diskussionpart och stöd i den nuvarande krissituationen
 • Vägledning i regeringens åtgärdspaket
 • Lönsamhetsförbättring och styrning av kassaflöde
 • Förändringsarbete i det längre pespektivet

Boka ett möte med Johan

Stefan Kesak

Stefan är Rådgivningskonsult med expertis inom ekonomi- och verksamhetsstyrning genom digitalt stöd. Har arbetat som CFO & Business Controller på medelstora och stora bolag och har erfarenhet av många av de utmaningar ägare, ledningsgrupper och ekonomiavdelningar ställs inför.

Hur kan Stefan stödja ert företag?

 • Diskussionspart och stöd i ekonomiska & organisatoriska frågor
 • Vägledning och beräkning av regeringens åtgärder
 • Scenarioanalys
 • Kassaflöde och lönsamhetskontroll
 • Digital omställning
 • Förändringsarbete

Boka ett möte med Stefan