Lönsamhetsspel – interaktiv workshop i verksamhetsstyrning och lönsamhetsoptimering

Vill du lära dig mer om lönsamhetsoptimering och stå bättre rustad inför strategiska beslut? Inom kort kommer Meritmind Learning att lansera en halvdagskurs i form av interaktiv workshop. Deltagarna arbetar i lag och tillsammans fattar ni beslut genom att använda olika komponenter inom Performance Management.

Med rätt ekonomisk information och beslutstödsapplikationer får man fram bättre underlag till verksamheten. Det stödjer både strategiska och operativa beslut och leder till konkreta åtgärder som förbättrar lönsamheten.

Kommentarer från tidigare deltagare:
”För mig var det inte en aha-upplevelse utan en äntligen-upplevelse."
”Intressant åskådliggörande vad viktigt det är att ha korrekta beslutsunderlag för korrekt bolagsstyrning.”
”Bra case att jobba med.”
”Kul när diskussioner kommer igång.”

När: Inom kort, kl 8:00-12:30 (inkl paus).
Var: Meritmind, Vasagatan 12, vån 4, Stockholm, karta.
Övrigt: Förmiddagsfika ingår.

Innehåll: Kursen är en interaktiv workshop där deltagarna arbetar i lag och antar olika roller och ansvar. Laget arbetar tillsammans och fattar beslut genom att använda olika komponenter inom Performance Management med målsättning att få ett fiktivt företag på rätt kurs. Vi tittar även närmare på hur man kommer igång med lönsamhetsoptimering och användbara system och verktyg.

Varaktighet: 4,5 timmar (inkl. paus)

Mål: Genom workshopen får du en djupare förståelse för nyttan av konceptet för lönsamhetsoptimering och står bättre rustad inför strategiska beslut. Du får:

  • En introduktion till Performance Management
  • Fatta beslut med hjälp av traditionell finansiell information
  • Använda processrelaterad information
  • Addera ytterligare information om kund- och produktlönsamhet
  • Använda strategikartor och nyckeltal
  • Använda ny information för bättre planering och budgetering
  • Förståelse för hur man planerar, kontrollerar och optimerar lönsamheten med hjälp av rätt information och systemsupport
  • Förståelse för fördelarna med att kombinera processutveckling, lönsamhetsmodellering, planering, budgetering, konsolidering och nyckeltal.

 

Utbildare, föreläsare och spelledare
Lars Rosengren

Lars Rosengren
Kompetensområdesansvarig, Meritmind ekonomistyrning och verksamhetsstyrning.

Antal platser
Max 15 deltagare.

Kostnad
1 250 kr ordinarie avgift (ex moms).
Vi fakturerar i samband med anmälan och tillämpar 15 dagars betalningstid.

Avbokning
Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningsstart debiteras 100 % av avgiften. Utbildningsplats kan överlåtas till annan person i samma företag. Vid eventuell avbokning eller överlåtelse av plats, var vänlig meddela oss på learning@meritmind.se.

Inställd utbildning
Meritmind förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum, varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Meritmind meddelar så snart det är möjligt om utbildningstillfället mot förmodan skulle behöva ställas in.

Kontaktperson
Therese Svanborg
E-post: learning@meritmind.se

Anmälan
Öppnas inom kort.