Tvådagarsutbildning: Vinnande presentationer för ekonomer

21 nov

Vill du som ekonom känna dig trygg i att hålla vinnande och tydliga presentationer? I så fall är detta rätt utbildning för dig. Vid två heldagarstillfällen kommer vi att hålla utbildningen ”Vinnande presentationer för ekonomer”. Utbildningens syfte är att du som ekonom ska vässa din förmåga, träffa andra ekonomer samt bli trygg och säker på att hålla framgångsrika föredrag och presentationer.

Målet med utbildningen är att obehindrat kunna hålla en vinnande presentation. Du kommer att lära dig olika knep för att kunna förbereda dig och på bästa sätt genomföra en presentation. I efterhand kommer du ha utvecklat dina förmågor i att effektivt använda din röst och kropp på bästa sätt. Du kommer enkelt kunna skapa intresseväckande inledningar, förtydliga viktiga delar med hjälp av bra exempel, kunna slagkraftigt använda Power Point, veta hur mottagarna lyssnar och kommer att reagera, få ett förtroendeingivande intryck, leda åhörarna mot ett önskat beslut och mycket mer.

Innehåll
Vi kommer noga gå igenom hur du förtydligar, paketerar och visualiserar innehållet i en ekonomisk presentation. Tre viktiga begrepp som genomsyrar kursen: tydlighet, mottagaranpassning och struktur. Du får verktygen för att fortsättningsvis skapa vinnande presentationer och tips på hur du ska dämpa din nervositet. I utbildningen arbetar vi med presentationsmodeller för att skapa tydlighet och struktur. Vi delar med oss av tips och erfarenheter ekonomer sinsemellan.

Målgrupp
Du som jobbar med ekonomi, exempelvis inom redovisning eller som controller och i din yrkesroll och emellanåt håller presentationer, leder möten eller genomför säljande och informativa samtal med fokus på ekonomi.

Kursupplägg
Utbildningen innehåller två utbildningsdagar med en månads mellanrum. Det upplägget finner vi bäst då deltagarna får möjlighet att pröva verktygen på sin arbetsplats och sedan återkoppla till kursledaren och gruppen vid tillfälle nummer två. Efter respektive kursdag får du en individuell skriftlig feedback.

Kurs- och anteckningsmaterial får du på plats. Fika och lunch serveras under dagen.

Dag 1, 17 oktober (8:30-16:30)
Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner. Viktiga delar från utbildningsfilmer repeteras och resoneras kring (mer info kommer gällande förberedelser inför utbildningen). Vi går igenom två effektiva presentationsmodeller som deltagarna sedan förbereder och genomför, den första i par och den andra individuellt. Stort fokus på att ge varandra feedback och hjälpa varandra att utvecklas.

Dag 2, 21 november (8:30-16:30)
Till denna dag kommer du som deltagare att förbereda en individuell 10-minuterspresentation utifrån givna instruktioner (delas ut i slutet av dag 1). Här krävs användning av Power Point eller annat presentationstekniskt program. En gedigen feedback ges till varje presentation. Utöver presentationerna behandlar vi hur det har gått att använda de retoriska verktygen under månaden som förflutit sedan första kursdagen. Dessutom genomför vi en workshop där personlighetstyper kopplas till mottagaranpassning.

Kursledare är Oskar Sergel från retorikfirman Sergel Talarkonst, som även arbetar tillsammans med Meritmind Learning. Oskar har bl.a. gjort en serie av korta filmer för MeritGO. MeritGO är Meritminds plattform för kompetensutveckling specificerat för ekonomer. MeritGO kommer att lanseras hösten 2018.

När: Utbildningen är uppdelade i två block, 17 oktober och 21 november. Båda tillfällena sker mellan 8:30-16.30
Var:
Meritminds kontor, Vasagatan 12
Övrigt:
Lunch och fika ingår under dagen.

Antal platser: max 12 deltagare.  En liten utbildningsgrupp medför en hög kvalitet gentemot varje enskild deltagare.

Förberedelse
Inför utbildningen behöver du bekanta dig med utbildningsfilmerna Vinnande Presentationer. Du kommer att ha tillgång till vår kompetensutbildningsplattform MeritGO som lanseras i oktober 2018.

Kostnad
9800 kr ordinarie avgift (ex moms).
Vi fakturerar i samband med anmälan och tillämpar 15 dagars betalningstid.

Avbokning
Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningsstart debiteras 100 % av avgiften. Utbildningsplats kan överlåtas till annan person i samma företag. Vid eventuell avbokning eller överlåtelse av plats, var vänlig meddela oss på learning@meritmind.se.

Inställd utbildning
Meritmind förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum, varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Meritmind meddelar så snart det är möjligt om utbildningstillfället mot förmodan skulle behöva ställas in.

Kontaktperson
Anna Koch
E-post: learning@meritmind.se

Anmälan
Det finns ett begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är den 12 oktober.

Håll dig uppdaterad inom ekonomiområdet

Få branschinsikter, inspiration, events och webbinarier direkt till din inkorg.

Prenumerera