Bolag inom avfallshantering - Ny modell för ekonomi- och verksamhetsstyrning

Utmaning


Bolagets styrmodell behöver förbättras då det idag saknas information om kund- och produktlönsamhet.

I huvudsak behöver bolaget få fram information om vad de tjänar pengar på och vilket resultat de har för de olika avfallstyperna.

Det behövs bättre underlag för att prissätta tjänster

Bolaget behöver även kunna särredovisa resultat mellan vad som ingår i det kommunala samhällsuppdraget och vad som är konkurrensutsatt verksamhet.

Uppdrag


Meritminds uppgift var att skapa en modell som gör det möjligt att mäta lönsamhet på avfallstyper och beräkna vad det kostar att hantera dem.

Rekommendationen som gavs var att implementera ett ABC-verktyg som ska leverera den här informationen.

Det innebär också nya roller och nya ansvarsområden som ska in i den nya styrmodellen.

I och med implementation av en ny styrmodell, behövs det även en ny redovisningsmodell.

Hjälpa till med upphandling av kalkylverktyg (ABC system)

Förbättring


Tydlig gränsdragning mellan vilken information som skall ingå i konteringssträngen och vad som hellre bör finnas i ett kalkylverktyg.

Ny kalkylmodell framtagen som visar på kostnad och intäkt per avfallstyp och resultat per kund.

Förenklad redovisning och förbättrad möjlighet till för-, och efterkalkyler.

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan