Ekonomistyrningsutveckling

Utmaning


Att identifiera förbättringar som ger positiva effekter både på kort och lång sikt inom området ekonomistyrning.

Komplex affärsmodell, med uppdrag från statligt verk av jour och beredskap i kombination med affärsdrivande verksamhet på dagtid.

Geografiskt utspridd verksamhet.

Uppdrag


Meritminds roll har varit att gå in och göra en genomlysning av nuvarande ekonomistyrning och ta fram förbättringspotential inom området. Arbetet genomfördes via:

  • Intervjuer med samtliga i ledningsgruppen samt inom ekonomifunktionen.
  • Genomgång av nuvarande processer kring ekonomi och rapportering.
  • Förankring av Meritminds förslag hos nyckelpersoner i ekonomi-gruppen.
  • Genomlysning av framtaget förslag på mätetal.

Förbättring


Förslag på förbättrad månadsrapportering.

Förslag på ny ekonomiorganisation.

Belysande av behov av uppföljning av lönsamhet på tjänster inkl. förslag på lösning samt behov av framtagning av kostnad för jour och beredskap.

Förslag på tidsatt boksluts-process med ansvariga inom ekonomifunktionen.

Tydliggjort svårigheten att få lönsamhet i en affärsmodell som bygger på ett uppdrag från det statliga verket.

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan