Finance Transformation – Forecast process

Utmaning


Koncernen gör 3 stora Forecast och 10 Short forecast per år.

Generellt upplevs dessa som mycket tidskrävande i förhållande till nytta.

Vissa affärsområden (AO) använder Forecast som styrmedel medan andra ser det som en sifferprodukt till ledningen.

Rapporteringen är mycket omfattande och detaljrik och är en kombination av bottom-up/top-down.

Försök har gjorts att minska antalet rapporeringsrader i koncernkonsolideringen men det har inte gett någon effekt då man ändå behöver göra samma grundarbete.

Uppdrag


Kartlägga hur processen och roller fungerar idag, och var de största effektiviserings-potentialerna finns.

Ge förslag på en framtida Forecast process som bättre möter behoven från såväl ledning som verksamhet.

Visa på såväl konsekvenser som vinster med att göra Forecast på ett annat sätt med exempelvis drivare och rullande prognoser.

Förbättring


Vårt förslag på framtida läge:

  • Byta nuvarande Forecast mot Rullande prognos 18 månader framåt.
  • Forecast ska vara drivarbaserad och bottom-up.
  • Management rapport med focus på aktiviteter.
  • Processtegen är i princip samma som nuvarande process men vem som gör vad måste enas inom koncernen.

Inom den här processen lade vi stort fokus i slutrapporten på vikten av att ha tydligt syfte med sin Forecast då det styr användningsområden, ambitionsnivå och förväntningar.

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan