Finance Transformation – Process Efficiencies project

Utmaning


Koncernen bedriver stort transformationsprojekt för effektivisering av interna processer. Ett delspår är Finance Transformation inom redovisning och controlling, med kostnadsreduktion inom Finance med 15% som mål.

Kunden tillsammans med Meritmind identifierade följande processer som mest kritiska:

  • Closing & Reporting (med fokus på Affärsområden och deras gränssnitt mot Shared Services och Group Reporting).
  • Forecast.
  • Order to Invoice.

Uppdrag


Fastställa hur den övergripande fördelningen mellan AO, Shared service och även Group reporting borde se ut och borde fungera framåt.

Via intervjuer och genom-gång av löpande arbets-moment kartlägga problemområden inom redovisningsfunktionen.

Ge förslag på förändringar i Finance organisationen för ökad effektivisering och för att frigöra tid för Business control.

Implementeringsplan.

Förbättring


Kunden fick förslag på framtida läge för respektive process, potentiella besparingar och implementeringsplan. Utöver förmedlade vi vikten av tydligt ledarskap och styrning och vad man bör tänka på för framgångsrik förändringsresa.

Slutrapport för respektive process med:

  • Kartläggning av nuläge med förbättringsområden.
  • Förslag på framtida läge med för- och nackdelar.
  • Lista med aktiviteter för att nå framtida läge.
  • Implementeringsplan.

Potentiell besparing baserat på våra förslag och beräknad kostnadsuppskattning.

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan