Global koncern – uppföljning av konsoliderad lönsamhet för produkter och kunder

Utmaning


Koncernen har verksamhet i alla världsdelar.

Bolaget har olika enheter för:

  • Tillverkning/Produktion
  • Distribution/Lager
  • Försäljning/Säljbolag

Produkterna har alla sina unika egenskaper som påverkar kostnaderna på olika sätt.

Produkterna är indelade i olika affärsområden.

Företaget har internförsäljning med olika transferpriser som behöver elimineras vid en konsoliderad lönsamhets-uppföljning.

Kostnad för gemensamma funktioner behöver fördelas ut till rätt produkt och kund.

Uppdrag


Meritminds uppgift var att skapa designen för hur uppföljningen skall gå till.

Krav på designen var att produktkostnaderna först ska beräknas enligt standard-kostnad specificerat per DM, DL, produktionsoverhead, General admin overhead.

Standardkostnad ska kunna jämföras med verklig kostnad per månad och produkt.

Projektledning av implementation av verktyget SAP PCM för kalkylering av nettolönsamhet per kund och produkt och integrera med SAP BW och rapporter och analys i Qlikview.

Förbättring


Koncernen har nu implementerat uppföljningen globalt till alla enheter.

Koncernen har möjlighet att följa avvikelser mellan standardkostnad och verklig kostnad per produkt och kan agera på varianser.

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan