Lång erfarenhet av att stötta våra kunder

Meritmind har lång erfarenhet av att stötta våra kunder och leverera det de behöver genom att skapa olika utfallsscenarier, justera operativa planer och ge råd kring hur kassaflödet förbättras och föreslå stabiliseringsåtgärder.

Vi har förståelse för att det just nu kan inte finns utrymme för längre samarbeten. Därför har vi skapat ett upplägg med fast pris där Meritmind under ett par tillfällen kan bli en stöttande och rådgivande diskussionspartner som kan ge konkreta råd och åtgärder.

Kontakta oss gärna om du vill veta hur vi kan hjälpa dig!