Logistikföretag - Utveckling av ny prissättningsmodell baserad på ABC-kalkylmodell

Utmaning


Då logistik är ett av företagets kärnområden och viktigt för effektiviteten i hela koncernen behöver företaget säkerställa att de jobbar effektivt och kontinuerligt utvecklas.

För att erhålla en kostnadseffektiv logistik är det viktigt att ha tillgång till korrekt kostnadsinformation. Det kräver en detaljerad kalkylmodell som kan fånga upp alla faktorer som påverkar vilka kostnader som uppstår då kundens behov tillgodoses.

Företaget funderar på om man har rätt prissättningsmodell för sortimentet och på hur nettoresultatet ser ut för egna märkesvaror.

Uppdrag


Meritmind ska skapa en uppföljning som visar intäkter – kostnader = nettoresultat per:

  • Kedja/butik/kund
  • Sortiment/varugrupp/artikel/leverantör
  • Leveranssätt/lager/direkt/ transit
  • Process/aktivitet/drivare
  • Resurser/tillgångar

Meritmind ansvarar för att design av ABC-modell blir utformad på bästa sätt enligt de krav på beslutsinformation som finns.

Stöd till intern projektledare i planering av projektet och kunskapsöverföring till projektmedlemmarna.

Förbättring


Förbättringen gjordes genom implementation av en integrerad systemlösning , informationsinsamling och uppsättning av kalkylverktyg, framtagande av rapporter och analyser.

Företaget vet nu vad det kostar och hur mycket de tjänar per kombinationen sortiment och kedja. Det används som stöd för ny prissättningsmodell.

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan