Riskanalys av nuvarande processer & resursoptimering

Utmaning


Kartläggning av förbättringsområden inom interna processer, system och kompetenser på redovisningsfunktionen.

Bolaget skulle ta över den ekonomiska förvaltningen från en större kommunal verksamhet och ekonomiavdelningen behöver stå rätt rustade inför den utökade leveransen.

Uppdrag


Intervjua nyckelpersoner i processen (ca 5 personer).

Via intervjuer och genom-gång av löpande arbets-moment kartlägga problemområden inom redovisningsfunktionen.

Samla synpunkter kring börläge som en naturlig del av intervjuerna.

Inom 5 dagar leverera en rapport med nuläges-beskrivning.

Överlämning av rapport till CFO.

Förbättring


Uppdraget innebar att Meritmind tydligt kunde identifiera flera förbättringsområden.

Uppdraget tydliggjorde risker och kritiska moment i de nuvarande processerna.

Uppdraget innebar att en rad förbättringsområden identifierades som skulle göra övertagandet av fler fastigheter möjligt utan att väsentligt öka arbetsstyrka och arbetsbelastning för både den ekonomiska- och den tekniska förvaltningen.

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan