Transportföretag – Ledarskapsutmaning på redovisningsfunktionen

Utmaning


Företaget befinner sig i en tillväxtfas

Ekonomifunktionen har svårt att anpassa sig till en ökad arbetsbelastningen, men det råder osäkerhet kring varför.

Uppdrag


Meritminds uppdrag var att kartlägga företagets förbättringsområden inom interna processer, system och kompetenser på redovisningsfunktionen.

18 intervjuer gjordes med nyckelpersoner och då samlades även synpunkter in kring börläge.

Inom 10 dagar leverera en rapport med nuläges-beskrivning och förbättringsförslag till CFO

Förbättring


Uppdraget innebar att Meritmind tydligt kunde identifiera flera förbättringsområden.

Uppdraget tydliggjorde risker och kritiska moment i de nuvarande processerna.

Uppdraget innebar att de ledarskapsproblem som fanns i organisationen kunde exemplifieras och åtgärdas

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan