Utveckling av processer & ledarskap

Utmaning


Kartläggning av förbättringsområden inom interna processer, system och kompetenser på redovisningsfunktionen.

Växande företag där ekonomifunktionen har svårt att anpassa sig till den ökade arbetsbelastningen.

Oklart vad som orsakat detta.

Uppdrag


Intervjua nyckelpersoner i processen (ca 18 personer)

Via intervjuer och genom-gång av löpande arbets-moment kartlägga problemområden inom redovisningsfunktionen.

Samla synpunkter kring börläge som en naturlig del av intervjuerna.

Inom 10 dagar leverera en rapport med nuläges-beskrivning.

Överlämning av rapport till CFO.

Förbättring


Uppdraget innebar att Meritmind tydligt kunde identifiera flera förbättringsområden.

Uppdraget tydliggjorde risker och kritiska moment i de nuvarande processerna.

Uppdraget innebar att de ledarskapsproblem som fanns i organisationen kunde exemplifieras och åtgärdas.

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan