Ta hem outsourcad redovisning blev en riktig utmaning

Jag heter Anne Khémiri och har arbetat som ekonomikonsult på Meritmind i sammanlagt tre år. Nyckeln till att bli en framgångsrik konsult är flexibilitet och förmågan att snabbt lära sig nya saker. En fd kollega sa ”Det bästa med oss konsulter, det är att vi är så bra på att lära oss” och det kan jag bara instämma med.

Ibland blir utmaningen större än förväntat

Ibland kan det ändå bli lite svårare och lite mer utmanande än man hade tänkt sig. Ett av mina tidigare uppdrag var hos en kund som verkade inom IT-branschen. Uppdraget var att ta hem tidigare outsourcad redovisning, välja ut ett nytt ekonomisystem, implementera ekonomisystemet och ett leverantörsfakturahanteringssystem och rekrytera en ny redovisningschef. Detta skulle göras på mindre än ett år.

Att behöva uppfinna hjulet på nytt

Att ta hem all redovisning låter ju inte så svårt. Men när det handlade om att ”ta hem” den från Norge, Finland, Sverige och USA blev det lite knepigare. För mig innebar det många samtal med Norge och USA samt besök hos ekonomikonsultföretagen i Finland och Sverige. Parallellt med detta utvärderades ett antal olika förslag på ekonomisystem inklusive fakturahantering. Beslut togs och systemen implementerades. Arbetet påbörjades i augusti och vid årsskiftet sköttes all redovisning på Sverigekontoret. Eftersom ingenting hade gjorts på det svenska kontoret tidigare fanns det ingen historik att utgå i från utan alla processer, rutiner och arbetssätt fick kartläggas, planeras, omsättas i praktiken och slutligen mynna ut i en korrekt redovisning med möjlighet till projektanalyser etc. Det kändes som att uppfinna hjulet på nytt eftersom att det inte fanns något att jämföra med eller att kontrollera mot, varken i gamla pärmar eller i ekonomisystemet. All historik fanns i de olika länderna.

Allt går att lösa - lita på din erfarenhet!

Det jag främst tar med mig från detta ”självmordsuppdrag” är att allting går att lösa även om man först inte tror det. Det kändes skönt att kunna konstatera att alla år som jag arbetat med ekonomi har givit mig massor av värdefulla erfarenheter och framförallt förståelse för hur och var man söker lösningar. Kan man inte själv, så vet jag vart man kan vända sig. Det finns alltid någon att fråga. En värdefull lärdom från detta projekt var att hålla sig väl med både revisorer och Skatteverket då en smidig dialog med dem var en förutsättning för att ta projektet i mål i tid.

Nyckeln till att bli en framgångsrik konsult är flexibilitet och förmågan att snabbt lära sig nya saker