Bygga upp en ny tjänst

Jag heter Helena Svärd och arbetar sedan fem år tillbaka som ekonomikonsult på Meritmind. Ett av mina senare uppdrag har varit hos en kund som är leverantör av tekniska tjänster för infrastrukturnätverk.

Väl på plats hos uppdragsgivaren, var det utan att riktigt veta min tjänst och hur den skulle se ut. En del av uppdraget var att bygga upp tjänsten som projektcontroller och jag började med att hålla i intervjuer med projektledarna för att förstå vad kunden hade för behov. Det fanns vissa ramar för vad jag skulle arbeta med, men processerna runt arbetsuppgifterna byggde jag upp själv.

Mina främsta arbetsuppgifter har varit att hålla ihop budget/prognosarbetet för projekten, göra kassaflödesplanering för projekten, följa upp utfall mot budget och prognoser, visst bokslutsarbete som avstämningar och reserveringar samt utveckla rapporteringssystemet vid behov. Dessutom har jag varit bollplank till projektledarna och en länk mellan verksamheten och ekonomi- och treasuryavdelningen.

Det har varit svårt och stundtals mycket utmanande då pågående projekt utförs i utvecklingsländer vilket resulterade i att informationen om vad som händer på plats har varit bristfällig. I tidigare uppdrag har jag tillhört en ekonomi- eller controlleravdelning, denna gång var jag ensam i min roll på företaget, vilket har inneburit att jag arbetat självständigt och fått förlita mig på min egen potential och eget driv. Lärorikt minst sagt!

Vad har resultatet blivit? Jag har byggt upp processer och kontinuitet runt arbetsuppgifter som inte fanns när jag började. Det har lett till att verksamheten, ekonomi och ledning har en mycket bättre insyn i hur det går i olika projekt och har därför bättre underlag för att kunna fatta rätt beslut.

Helena Svärd interimskonsult Meritmind

En del av uppdraget var att bygga upp tjänsten som projektcontroller och jag började med att hålla i intervjuer med projektledarna för att förstå vad kunden hade för behov.