Interimslösning under en sjukskrivning

Jag heter Karin Nehlin och är inne på mitt andra år som ekonomikonsult på Meritmind. Mitt första uppdrag var hos ett företag inom skol- och utbildningsvärlden.

Jag skulle ersätta en sjukskrivning och en person som redan slutat. Min roll skulle vara som controller med inslag av ekonomichefsuppgifter, vilket i praktiken innebar 1,2 personer. Det jag insåg direkt skulle bli en utmaning var att det inte fanns någon på plats som kunde lämna över till mig förutom en annan konsult som bara varit där i tre månader och som nu skulle lämna omgående. Dessutom kunde arbetsbelastningen bli svår att mäkta med. Till min stora lättnad fanns en del manualer att tillgå.

Tidigare erfarenheter blev min livlina
Dessa förutsättningar var såklart inte ideala, särskilt inte i mitt första uppdrag som konsult. Men jag är stolt över att kunna säga att uppdraget blev mycket lyckat och att jag i slutändan levererade jag en faktisk budget, prognos och årsbokslut som vi alla var nöjda med.

Nyckeln till framgången var mina tidigare erfarenheter. Jag visste vilken information jag behövde leta efter. Spårbarheten vad gäller ekonomi finns ju oftast alltid i form av journaler, transaktioner i ekonomisystem och så vidare. Dessutom hade jag ett bra samarbete med vd:n som kunde bidra med historik över varför vissa saker gjorts på vissa sätt. Uppdraget var väldigt utmanade och klurigt på alla sätt men med det stöd jag fick av ledningen och VD:n kämpade jag på och till slut gick jag i mål med lyckat resultat.

Fokus på det som går att kontrollera
Så här i efterhand har jag insett att jag lärt mig mycket om mig själv under detta uppdrag, som faktiskt var mitt första. Jag har insett vilket kontroll-freak jag är och att vissa saker inte går att kontrollera. Nu vet jag att jag istället ska fokusera på det som går att påverka. Att alltid göra det bästa utifrån givna förutsättningar är det viktigaste för mig och om kunden är nöjd så borde väl jag också vara det, eller hur?

Karin Nehlin,
Interimskonsult Meritmind, Stockholm

Jag har insett vilket kontroll-freak jag är och att vissa saker inte går att kontrollera.