Upprätthålla och utveckla under föräldraledighet

Mitt namn är Matias Suarez och jag arbetar sedan sommaren 2014 som interimskonsult på Meritmind. Tidigare jobbade jag bland annat som revisor och som redovisningschef.

Mitt senaste Meritmind-uppdrag var ett lite längre uppdrag, knappt ett och ett halvt år, på ett börsnoterat Mid Cap-bolag med huvudkontor en bit utanför Stockholm. Koncernens finansavdelning behövde förstärkning inom månadsbokslut, koncernredovisning och konsolidering, då en av deras medarbetare skulle gå på en längre föräldraledighet.

Även om en planerad föräldraledighet är känd på förhand fanns det inte överdrivet mycket tid för överlämning; det blev några veckor och det var mycket som skulle gås igenom i högt tempo.

Efter en kort inkörningsperiod blev det en väldigt bra interimslösning. Utöver att gå in och täcka upp i själva linjerollen var jag även behjälplig i två av avdelningens sidoprojekt, bl.a. att gå över från manuell internvinstberäkning till en mer automatiserad variant med hjälp av Qlikview.

Därutöver genomförde jag även på egen hand ett platsbesök på ett av bolagets dotterbolag i Japan, för att gå igenom deras processer och rutiner i samband med månadsrapportering.

Uppdraget avslutades med en enkel och smidig överlämning tillbaka till medarbetaren, och kunden var på det hela taget mycket nöjd med interimslösningen.

Utöver att gå in och täcka upp i själva linjerollen var jag även behjälplig i två av avdelningens sidoprojekt, bl.a. att gå över från manuell internvinstberäkning till en mer automatiserad variant med hjälp av Qlikview.