När ekonomiansvarig plötsligt säger upp sig

Mitt namn är Meltem Mehinovic. Jag har sedan 2013 arbetat som konsult där mina olika uppdrag framförallt har varit på större bolag i olika roller. Jag har arbetat med allt ifrån intern granskning till att ha varit bolagsansvarig.

Ett av mina senare uppdrag, skiljer sig något från de tidigare. Det var ett uppdrag som ekonomiansvarig på ett bokförlag, i betydligt mindre storlek än mina tidigare uppdragskunder. Bolaget, som är familjeägt, har sedan starten för 43 år sedan, suttit i samma lokaler och har många traditioner som efterföljs.

Jag kom in i samband med att personen som var ekonomiansvarig sa upp sig. Snabbt behövde kunden ha in någon som kunde sätta sig in i företagets verksamhet under tiden som rekryteringen av en ny ekonomiansvarig pågick. Efter en överlämning på tio dagar av min föregångare, kunde jag se till att all hantering av ekonomin kunde fortlöpa utan avbrott.

I min roll som ekonomiansvarig, har jag fått ansvara för allt ifrån löpande bokföring till löner. Mina arbetsuppgifter bestod bland annat av löpande redovisning, royaltyredovisning, fakturering till främst utländska kunder, rapportering till Skatteverket m.m. Jag rapporterade direkt till vd.

Tack vare konsultlösningen, har kunden kunnat slappna av och lägga den tid de behöver på rekryteringsprocessen. Förutom rätt kompetens, vill man ha in en person som går bra ihop med övriga medarbetare och passar in i företagskulturen. Förutsättningarna har varit bra och kunden har därför haft möjlighet att träffa många kvalificerade kandidater för rollen.

Meltem Mehinovic ekonom interim Meritmind

Snabbt behövde kunden ha in någon som kunde sätta sig in i företagets verksamhet under tiden som rekryteringen av en ny ekonomiansvarig pågick.