Automatiseringen styr ekonomens framtid

Stormtrivs som konsult
Mitt namn är Miriam Aho och jag jobbar som ekonomikonsult på Meritmind. Anledningen till att jag tog steget att bli konsult var främst för att jag inte visste vilken bransch jag ville arbeta inom. Nu får jag prova på alla möjliga sorters branscher och vidga mitt kontaktnät samtidigt som jag har en trygg anställning hos Meritmind. Jag startade min karriär inom revision men arbetar numera som controller

Få vara med om att företag växer och skapa nya relationer
Bland det bästa med att arbeta som konsult är att få se små företag växa. Ett exempel är när det kommer in fler kollegor eller att man får vara med om att företaget flyttar till större lokaler på grund av att tillväxten har gått så fort. Mitt i allt är uppdraget slut och man kommer istället till ett stort företag och ser motsatsen. Att få se hur olika företag fungerar är både rolig och givande. När man kommer in som konsult är det ofta mycket att göra och periodvis kan det bli både stressigt och påfrestande. Men det är inte bara stressigt och påfrestande, det är även teambuildande. Tillsammans kämpar man på som ett team och lär känna varandra på ett nytt plan.

Kom in i branschen i rätt tid

Jag tycker det är kul att få se företag växa samtidigt som det händer mycket inom ekonomiområdet. Vissa uppgifter som jag har fått arbeta med är numera automatiserade. Personligen tror jag att detta bara är början och att allt mer arbete i praktiken kommer att automatiseras. Därav blir det allt mer viktigt att hålla sig ajour med de senaste uppdateringarna som sker i takt med digitaliseringen. Det ska bli kul och spännande att få följa hur utvecklingen förändrar ekonomens roll. Marknaden kommer hela tiden med nya funktioner och nya idéer och jag är helt övertygad om att det är mycket på gång som vi inte ens har tänkt på, som går att automatiseras.

Automatiseringen skapar fler kvalificerade jobbmöjligheter

Rent generellt tror jag att ekonomer kommer att inrikta sig mer på analyser och rådgivning. Fler renodlade ekonomer kommer helt enkelt att bli rådgivare eller analytiker. Inom vilken tidsperiod specifikt är nog svårt att säga men på sikt tror jag att ekonomerna formas åt det hållet medan datorerna fokuserar på att hantera data.

Hur ser mitt framtida arbete ut?

Målet för mig är att bredda mig så mycket som möjligt och följa med i automatiseringens utveckling, vilket ger enorma möjligheter att upptäcka när man är ute på uppdrag. Då får man se både moderna och omoderna arbetsplatser. Jag har strävat efter att bli controller och nu har jag möjlighet att prova olika branscher och samtidigt se hur olika företag utvecklas i takt med tekningen. Kanske får jag själv leda en automatiseringsresa i framtiden.

Att vara ute på uppdrag ger enorma möjligheter att följa med i automatiseringens utveckling