Utveckling av en ny prismodell och implementation i affärssystemet

Mitt namn är Paolo Lodolo. Jag jobbar som interimskonsult på Meritmind och befinner mig just nu på ett uppdrag där kunden är en leverantör till detaljhandeln och en marknadsledande global aktör inom sin nisch. Kunden har en stor utmaning med sitt breda utbud som genererar en stor mångfald i antalet sålda artiklar, kunder och order.

Jag har en bred kunskap inom Business/Financial Controlling från läkemedel-, elektronik-, software-, media- och transportbranschen samt en lång erfarenhet av internationellt arbete. Jag har haft förmånen att ha arbetat i många olika länder, vilket är mycket berikande sett till utbyte av kunskap och inte minst möjligheten att få lära känna många olika människor och kulturer.

Jag kom till kunden med syfte att utveckla en ny prismodell som är dynamisk och automatiserad samt med en ökad grad av produkt-, kund och volymdifferentiering av priserna. Dessutom skulle den implementeras i kundens affärssystem.

Under projektets gång har vi testat simuleringsmodellen, som jag fick vara med att bygga, på tre av kundens marknader som fungerat som pilotmarknader. Tillsammans med medarbetare från pilotmarknaderna har jag definierat lokal prisstrategi, arbetat fram kund- och volymrabatter samt priser och marginaler för produkter. I nästa steg har vi simulerat utfall av den nya prismodellen på historisk försäljning för att analysera effekten.

När jag började i projektet fanns prismodellen och simuleringsverktyget utvecklat i Excel, så i nära samarbete med systemutvecklarna, har vi utvecklat och implementerat modellen och verktyget i kundens affärssystem.     

Som det ser ut nu är den nya prismodellen helt fungerande på en pilotmarknad och just nu arbetar vi för att kunna implementera prismodellen på ett snabbare sätt.

Jag kom till kunden med syfte att utveckla en ny prismodell som är dynamisk och automatiserad samt med en ökad grad av produkt-, kund och volymdifferentiering av priserna.