Varför valde du att jobba som konsult på Meritmind?

Eftersom Meritmind funnits länge känns det som ett tryggt och stabilt företag

Efter att ha jobbat tio år på samma ställe tyckte jag att det var dags att byta arbete och perspektiv. För att inte bli fast på en arbetsplats under en så lång tid igen, tänkte jag att jobbet som konsult lät spännande. Att få jobba inom olika branscher, med olika uppgifter och i olika system samt att få träffa nya människor, det kände jag skulle vara en spännande utmaning som ger nya erfarenheter.

Att jag valde Mertimind som arbetsgivare beror på flera saker.  Vid tidigare tillfällen när jag sökt tjänster har jag stött på företaget och jag har fått ett gott intryck av företaget. Eftersom Meritmind funnits länge känns det som ett tryggt och stabilt företag, med en tydlig vision och med ett gott rykte på marknaden.

När jag valt att söka mig till konsultrollen känner jag att en anställning med fast lön är en trygghet. Möjlighet till kompetensutveckling är också något som jag ser som nödvändigt i rollen som ekonom. Det sker hela tiden förändringar i lagar och regelverk som ska följas, och i rollen som konsult ställs jag inför nya situationer som jag tänker mig kräver ny kunskap.
För min del är det även viktigt att lära känna mina kollegor. Jag tycker därför att det är trevligt att man på Mertimind satsar på att de anställda träffas och lär känna varandra på olika sätt. 

Birgit Anderberg,
Interimskonsult på Meritmind