Varför valde du att jobba som konsult på Meritmind?

"Konsultrollen möjliggör en brant utvecklingskurva"

Jag tyckte konsultrollen kändes lockande då det möjliggör en brant utvecklingskurva eftersom arbetsuppgifter, affärssystem och företagskultur varierar beroende på uppdrag. Samtidigt får man insyn i olika branscher och breddar sitt nätverk.

Jag fick en väldigt bra bild av Meritmind under rekryteringsprocessen till generatorprogrammet redan vid första kontakten. Processen var proffsig med snabb återkoppling, ett trevligt bemötande och jag kände direkt att det var en bra match. Väl på plats har den bra bilden ytterligare förstärkts. Som ny känner man sig välkommen direkt och företagskulturen genomsyras av engagemang och positivitet.

Caroline Lundström Ek,
Interimskonsult på Meritmind