Rådgivningskonsult på Meritmind

Catrine Backman är rådgivningskonsult på Meritmind. Catrine har lång erfarenhet från både linjebefattningar i internationella bolag och från att ha arbetat på globala konsultföretag.

Med min bakgrund som managementkonsult finns det några saker jag verkligen uppskattar här på Meritmind. 

Här får jag möjlighet att arbeta med små , mellanstora och stora företag och det passar mig då jag upplever att det vi gör verkligen kan göra skillnad och där varje enskilt projekt är mycket viktigt för kunden. När man kommer till kunden kan man också snabbare förstå affären och verksamheten och i de flesta projekt för vi diskussionerna med ledningspersoner. Vår modell bygger på nära samarbete med kunden och arbetet bedrivs tillsammans med dem. På så sätt får man arbeta såväl strategiskt som praktiskt samt att det ger en smidigare överlämning.

Mina specialistområden ligger inom finansiell styrning och ekonomprocesser. Då passar det mig perfekt att Meritmind är nischade just inom ekonomiområdet.  

Meritmind har en okomplicerad intern struktur där det är nära till beslut och högsta ledning. Jag uppskattar när jag kan vara med och påverka hur vi gör saker och hur vi utvecklar metoder och erbjudande.

Meritmind är fullt av synnerligen professionella personer och vi arbetar tillsammans utan intern konkurrens. Det gör att jag kan ha fullt fokus på kunderna!