Business Controller till EuroMaint i Örebro

Örebro Heltid

Som Business Controller på EuroMaint Components and Materials är du nära produktionen och du vet vad som står på spel. Det är tack vare er tågen kan rulla.

Affärsenheten i Örebro har ca 150 anställda, varav 100 i produktion. Din uppgift är att stötta verksamheten med analys- och redovisningskompetens. Detta genom din roll i affärsenhetens lokala ledningsgrupp samt i det dagliga samarbetet med framför allt teknik- och kontraktsavdelningarna.

Som del i EuroMaints controllingteam – med kollegor stationerade i Stockholm och Luleå – medverkar du också i utvecklingen av de gemensamma processerna kring t ex budget och prognos samt operativ rapportering.

Vill du bidra med din internredovisningserfarenhet och systemintresse i en framtidsbransch och långsiktig industrikoncern så kan det vara dig vi söker.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar

  • Stöd till affärsenhetschef, kontraktschefer, teknisk chef och produktionschefer inom områden som berör ekonomi, verksamhetsstyrning och anbud
  • Analys av verksamheten utifrån ett affärsenhets-, kontrakts- och verkstadsperspektiv
  • Utformning, kvalitetssäkring och sammanställning avseende budget, prognoser och Affärsplaner inom affärsområdet
  • Upprätta ekonomiska delar av månadsrapporter och andra begärda ekonomirapporter, t ex nyckeltalssammanställningar
  • I övrigt ansvara för samt utforma processer och parametrar för verksamhetsuppföljning

Kvalifikationer och erfarenhet
Vi tror att du har flerårig erfarenhet som controller eller från andra kvalificerade redovisningsroller, gärna inom tillverkningsindustri. Du har stor kompetens inom internredovisning och produktkalkylering och är en van användare av databassystem och modulintegrerade ERP-system – skulle ERP Infor LN vara ett av dem är det högst meriterande. Excel ser du snarare som din förlängda arm.

Din utbildningsbakgrund är definitivt på akademisk nivå inom ekonomi/redovisning. Har du dessutom verkat i miljöer där Lean satt delar av strukturen ser vi det som positivt.

Personliga egenskaper
Andra människor kommer att behöva din analys och ditt pedagogiska sätt att förmedla den. Du behöver också kunna ifrågasätta på ett prestigelöst sätt för att ni gemensamt ska driva affären vidare. Även om du omges av bollplank och har tillgång till dina controllerkollegor så bygger rollen på att du är självgående i dina uppgifter. Och du drivs lika mycket av att ta på dig varselvästen för att gå ut i verkstaden och ta reda på mer som av att gräva djupare i ERP-systemet.

Vad erbjuder företaget dig?
Tåg är en bransch i fokus. I EuroMaints platta organisation finns stora utvecklingsmöjligheter och möjligheter till initiativ. Att man dessutom ägs av en global industrikoncern öppnar på sikt för möjligheter till intern rörlighet och delegerade koncernansvar.

Om företaget
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Euromaint bildades 2001. Bolaget har sitt ursprung i Statens Järnvägar och har mer än 100 års erfarenhet av kvalificerat underhåll av produktionsutrustning.

Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner.

Euromaint har en omsättning på ca 1 600 MSEK och cirka 1 000 medarbetare (2018). Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.

www.euromaint.com

Placeringsort
Örebro

Ansökan

I denna rekryteringsprocess samarbetar EuroMaint med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Meritmind, Håkan Holmberg på 073-394 55 52. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 30 november 2019. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.

Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Detta innebär bl a att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med nya GDPR-lagstiftningen)

  • Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
  • Se till att namn och kontaktuppgifter finns med i ditt CV.
  • Det är endast möjligt att bifoga ett dokument så lägg gärna CV och eventuellt personligt brev i samma fil.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten är tillsatt.

Prenumerera på Lediga tjänster

Prenumerera på lediga tjänster. Du får då informationen direkt i inboxen.

Prenumerera