Finance Manager AGA, Stockholm

Ansvarsområde. All operativ redovisning samt regelefterlevnad. Månatlig rapportering för svenska bolag i AGA gruppen. Personalansvar för 9 personer. Uppföljning av servicenivåer samt optimera kontakterna med outsourcingpartnern.