Hållbarhetscontroller till Sveaskog

Stockholm, Kalix, , Piteå, Örebro eller Jönköping Heltid

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Vi erbjuder dig skogen – ett av våra viktigaste verktyg för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar och framtidens råvaruförsörjning. Dessutom en vacker arbetsplats.

Sveaskog har ambitiösa hållbarhetsmål och söker dig som vill vara med och utveckla en nyckelfunktion med hållbarhet i fokus. Som hållbarhetscontroller kommer du att samarbeta tätt med både den operativa verksamheten och controllerteamet för att strukturera upp data från olika källor samt analysera och mäta den data som behövs.

Du kommer till ett välfungerande team och kommer att ha en nyckelroll för att samla och koordinera koncernens rapportering av olika hållbarhetsdata, ansvara för koncernens hållbarhetsredovisning samt analysera och föreslå vilka ramverk organisationen ska förhålla sig till. Ett viktigt område är den nya EU Taxonomin, CSRD samt ESRD.

I rollen som hållbarhetscontroller rapporterar du till Chefscontroller och tjänsten är placerad på något av följande Sveaskogskontor; Stockholm, Kalix, Piteå, Örebro eller Jönköping.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som hållbarhetscontroller:

  • Rapportering av koncernens olika hållbarhetsdata
  • Koordinering av underlag till koncernens hållbarhetsredovisning i års- och hållbarhetsrapportering
  • Driva utveckling, systematik och effektivitet inom rapportering och uppföljning av hållbarhetsdata
  • Ansvar för struktur, datainsamling, rapportering och uppföljning av hållbarhetsdata internt och externt
  • Säkerställa intern kontroll över hållbarhetsdata
  • Omvärldsbevakning/samordning av lagstiftning, regelverk och nyheter kring rapporteringsstandards
  • Utveckla och följa upp efterlevnad av regelverk och ramverk, t ex EU-taxonomin, CSRD samt ESRD
  • Medverkan vid årliga revisioner av t ex hållbarhetsredovisning

Kvalifikationer och erfarenhet:
Du har troligtvis arbetat i en liknade roll som hållbarhetscontroller, konsult eller på revisionsbyrå eller har annan relevant erfarenhet. Du har kännedom om GRI samt goda kunskaper om de regelverk som styr hållbarhetsområdet. Du har god grundförståelse eller tidigare erfarenhet av finansiell rapportering.

Du har en relevant akademisk utbildning och hög IT-mognad och väldigt god systemvana.

Personliga egenskaper:
Du är van att arbeta självständigt och har en mycket god analytisk förmåga samt intresse för att analysera och sammanställa data. Eftersom du kommer att arbeta i olika team med olika intressenter så är det viktigt att vara lösningsfokuserad och gilla samarbete på olika nivåer.

Placeringsort: Stockholm, Kalix, Piteå, Örebro eller Jönköping.

Om företaget:
Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Bolaget äger 14 procent av Sveriges skogsmarker och har cirka 800 medarbetare runt om i landet.

Sveaskogs kärnverksamhet är att förvalta och bruka skogen samt leverera timmer, massaved, flis, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Kunderna finns huvudsakligen inom den svenska skogsindustrin, med export till hela världen. Sveaskog gör även markaffärer, däribland för vindkraft och solenergi, samt utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt, naturturism och andra naturupplevelser.

Sveaskog vill vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Det innefattar leveranser av förnybar råvara till våra kunder, liksom att bidra till såväl Agenda 2030 som nationella miljö- och klimatmål.

Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.

www.sveaskog.se/om-sveaskog/det-har-ar-sveaskog/
www.sveaskog.se/om-sveaskog/finansiell-information/arsredovisning-2022/

Vad erbjuder företaget dig?
Att arbeta på Sveaskog innebär stor frihet samtidigt som du förväntas ta ansvar, visa mod och vara nyfiken. I allas uppdrag ingår att ta ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling samt att vara en lagspelare och bra kollega. Vi kallar det aktivt medarbetarskap. Vi erbjuder dig en arbetsplats som kännetecknas av en vilja att du ska lyckas, där jämställdhet och arbetsmiljö står högt på agendan.

I denna rekryteringsprocess samarbetar Sveaskog med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter på Meritmind: Anette Wickholm på 070-712 9808 eller Jessica Blomgren på 073-942 5891. Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Det räcker att du bifogar ditt CV och se till att namn och kontaktuppgifter finns med. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.

Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Detta innebär bland annat att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju samt att du inte behöver skicka in ett personligt brev. Vid de flesta tillsättningar görs också en bakgrundskontroll.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med GDPR-lagstiftningen)

  • Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.

Välkommen med din ansökan!

Ansök till denna tjänst

Digital infoträff om livet som konsult

Delta på vår digitala infoträff den 12 oktober. Där får du information och inspiration för att kunna utvärdera om arbetet som konsult är något som passar dig.

Läs mer

Prenumerera på Lediga tjänster

Prenumerera på lediga tjänster. Du får då informationen direkt i inboxen.

Prenumerera