Hemfosa söker Koncernredovisningsansvarig, Stockholm

Stockholm Heltid

Vill du arbeta på ett framgångsrikt fastighetsbolag med fokus på samhällsnytta och tillväxt? Hemfosa söker en driven Koncernredovisningsansvarig med ansvar för konsolidering och rapportering. Rollen som Koncernredovisningsansvarig innebär att självständigt ansvara för Hemfosas koncernredovisning och konsolidering av bolagsportföljer och moderbolag. Koncernens legala struktur är omfattande och komplex samt består av ett stort antal fastighetsägande bolag i tre länder med tre olika valutor. Befattningen rapporterar till CFO som ingår i koncernens ledningsgrupp. All löpande redovisning i koncernen är outsourcad till externa parter i respektive land.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Ansvara för koncernens redovisning och konsolidering
 • Svara för att konsolidering-systemet innehåller uppdaterad information om förvärv och avyttringar
 • Säkerställa att gällande redovisningsprinciper följs på koncern- och bolagsnivå (IFRS/RFR2)
 • Ansvara för koncernens utbildning, regelverk och direktiv avseende koncernredovisningsfrågor
 • Ansvar för upprättande av förvärvsanalyser och proformor samt uppskjuten skatt samt koncernmässiga fastighetsvärden
 • Aktivt medverka i den externa rapporteringen av delårsrapporter, kommunikéer och årsredovisningar
 • Driva och utveckla processer och system för koncernredovisning och rapportering

Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper inom konsolidering och koncernrapportering. Vi ser att du har minst fem års kvalificerad erfarenhet inom området och är van vid eget leveransansvar. Det är meriterande med erfarenhet från börs- och/eller fastighetsbolag, kunskaper om redovisnings- och skattemässiga aspekter i samband med förvärv och avyttringar samt erfarenhet från rapportering enligt IFRS. I grunden har du en civilekonomexamen eller motsvarande akademisk utbildning, gärna inom redovisning/revision. Det är ett krav att du har arbetat i ett koncernredovisningssystem tidigare, har du erfarenhet av Aaro är det meriterande.

Personliga egenskaper
Du trivs med att arbeta i en mindre organisation, där det händer mycket och där det är bra stämning tillsammans med kollegor som bryr sig om varandra. Det här är en roll för dig som gillar att nyfiket lösa komplexa redovisningsfrågor och använda din analytiska förmåga. Rollen är bred och vi hjälps vi åt vid behov.

Vad erbjuder Hemfosa dig?
Vi erbjuder dig en kvalificerad befattning i en affärsdriven organisation med korta beslutsvägar och bra villkor. Du ges goda möjligheter att växa och utvecklas inom ditt kompetensområde tillsammans med engagerade och kunniga medarbetare. Vi kommer att flytta in till centrala Stockholm under andra kvartalet 2019.

Placeringsort: Stockholm

Om Hemfosa
Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Hemfosa är en långsiktig ägare, utvecklare och aktiv förvaltare av samhällsfastigheter. Målet är att stärka bolagets ställning som den ledande aktören inom samhällsfastigheter i Norden. Hemfosa äger idag fastigheter för ca 35 miljarder kronor och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Ansökan

I denna rekryteringsprocess samarbetar Hemfosa med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Meritmind, Magnus Åberg på 070-981 77 51 eller Annika Vermunt på 070-166 08 31. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 30 november 2018. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida. Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Detta innebär bl.a. att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med nya GDPR-lagstiftningen)

 • Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
 • Se till att namn och kontaktuppgifter finns med i ditt CV.
 • Det är endast möjligt att bifoga ett dokument så lägg gärna CV och eventuellt personligt brev i samma fil.
 • Din ansökan skickas när du valt fil och klickar på öppna.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten är tillsatt.