Redovisnings- och finanschef till Landskrona stad, Landskrona

Landskrona Heltid

Åt Landskrona stad söker vi nu en utvecklingsinriktad redovisnings- och finanschef!

Du har ett personalansvar för 6 personer, ingår i ekonomiavdelningens ledningsfunktion och rapporterar till ekonomichefen.

Ekonomiavdelningen utgör stab till stadsledningen, tillhandahåller stöd till verksamheter i form av ekonomikompetens samt levererar tjänster till förvaltningar och kommunala bolag. Vi har naturligt en central plats med mycket kontakter i vår organisation. Detta gör vårt arbete komplext, dynamiskt och utmanande. Ekonomiavdelningen ansvarar för funktionsområdena ekonomistyrning, finans, redovisning samt inköp- och upphandling. I ett av avdelningens uppdrag ligger att leda och utveckla stadens redovisningsenhet där en central uppgift är att hålla samman och utveckla koncernens redovisningsprocess samt kapital och skuldförvaltning.

Tillsammans med stadens redovisningsenhet är du ett viktigt stöd för ekonomichef och stadens förvaltningar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Leda redovisningsenhetens arbete och driva och utveckla stadens övergripande redovisningsprocesser, inklusive de styrdokument som tillhör området
 • Ansvara för delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisning
 • Hantera och ansvara för upplåning, utlåning, skuldförvaltning, borgen, ansvarsförbindelser, kapitalförvaltning, finansiell riskhantering, leasingavtal och övriga finansfrågor
 • Ansvara för förvaltning av stadens samt förvaltande stiftelsers investeringsportfölj för att säkerställa en långsiktig och hållbar investeringsstrategi
 • Utveckla koncernens gemensamma finansieringsprocesser för att säkerställa en effektiv likviditetsstyrning på kort och lång sikt
 • Ta fram finansiell planering och rapportering samt vara beredande inför den politiska ledningen vid behov
 • Ansvara för upphandling och avtal för kommunkoncernens banktjänster samt vara kontaktperson till banken och mot stadens kreditgivare och kapitalförvaltare
 • Säkerställa att rutiner och policys följs, informera och utbilda organisationen inom redovisningsområdet och driva och förbättra rutiner
 • Genomföra en sammanställd analys av bokslut
 • Ansvara för utveckling av den interna kontrollen inom finansområdet
 • Skriva tjänsteskrivelser och utredningar, och vara föredragande inför beslut i de politiska församlingarna

Erfarenhet och personliga egenskaper
För att lyckas i denna roll tror vi att du har en högskoleexamen i ekonomi eller motsvarande, och flera års erfarenhet av redovisning inom offentlig verksamhet. Du har några års erfarenhet i en ledande roll och det är meriterande om du har erfarenhet inom skuld- och kapitalförvaltning.

Som ledare har du förmågan att engagera och lyfta dina medarbetare och fungerar som ett bollplank åt ditt team. Du är lyhörd, prestigelös och använder dig av en rak och tydlig kommunikation. Du skapar stabilitet och har samtidigt förmågan att leda och driva nödvändig utveckling inom redovisningsområdet.

Om Landskrona stad
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.

I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.

Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!

Ansökan

I denna rekryteringsprocess samarbetar Landskrona stad med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta Viktoria Asp på 073 748 20 92 eller viktoria.asp@meritmind.se. I den här processen har vi en längre ansökningsperiod och intervjuer kommer att ske efter semestrarna, i augusti.

Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Detta innebär bl.a. att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med GDPR-lagstiftningen)

 • Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
 • Det är endast möjligt att bifoga ett dokument så lägg gärna CV och eventuellt personligt brev i samma fil.

Välkommen med din ansökan!

Ansök till denna tjänst

Prenumerera på Lediga tjänster

Prenumerera på lediga tjänster. Du får då informationen direkt i inboxen.

Prenumerera

Bli konsult hos Meritmind!

Vill du utvecklas snabbt och vara med att bidra till våra kunders fortsatta framgång?

Läs mer