Värdefull onboardingprocess blev chefscoaching

Gedigen rekryteringsprocess för både kund och kandidat

Anna och Meritmind har känt varandra under många år. Relationen inleddes i slutet av 2015 när Anna sökte och fick tjänsten som redovisningschef på Sodexo Sverige via Meritmind. Sedan dess har hon hunnit rekryteras ytterligare en gång via Meritmind till en tjänst som redovisningschef på Schneider Electric Sverige AB där hon arbetar nu. I sin nuvarande roll ansvarar hon för ett team på 13 personer. Rollen på Schneider Electric lockade henne då det är en global koncern som fokuserar mycket på forskning, innovation och hållbarhet. Dessutom finns en komplex struktur i organisationen som Anna såg en spännande utmaning i.  Behovet av såväl interimslösningar som rekrytering uppstår kontinuerligt i gruppen och då vänder hon sig i första hand till Meritmind.

– Det är så enkelt att ha med teamet på Meritmind att göra. De kan inte bara rekrytering utan har dessutom djup kunskap inom ekonomiområdet och vad jag som redovisningschef letar efter. Men de är heller inte rädda för att utmana mig att tänka nytt och bredare när det gäller kravprofiler. Det känns nästan som en kompisrelation ibland, säger Anna Jonsson.  

Värdefull onboardningprocess blev chefscoachning

I alla chefsrekryteringar erbjuder Meritmind tre timmars kostnadsfri onboarding för att underlätta uppstarten både för den rekryterande chefen och den tillträdande kandidaten. Upplägget går i korthet ut på att skapa samsyn kring rollen, mål och förväntningar mellan nyrekryterad och dennes chef. På så vis blir startsträckan mycket kortare och sannolikheten att båda parter ska känna sig nöjda med rekryteringen ökar betydligt. Onboarding ska inte förväxlas med företagsegets eget introduktionsprogram som i regel handlar mer om att informera om företagskultur och interna processer.

För Anna blev övergick sedan onboardingprocessen i ett skräddarsytt coachningsupplägg.

– Min coach Marie säger att jag ska se tiden som en dejt med mig själv fast i min yrkesroll. Det är oerhört värdefullt att kunna bolla idéer och tankar med någon utomstående som inte är färgad av internpolitik.  Det gör mig avslappnad och ofta sitter jag själv inne på svaren till frågeställningar jag brottats när jag väl får tid att reflektera och hjälp att sortera. Just nu jobbar vi med hur jag ska omsätta mina mål för 2019 i det vardagliga arbetet, säger Anna.

Effektivt mikrolärande med MeritGO

Nyligen lanserade Meritmind MeritGO ett stöd för ekonomens dagliga arbete och kompetensutveckling i microlearningformat. Plattformen består dagsläget av ca 220 filmer som är ca 1-5 min långa i en rad olika ämnen såsom tex excel, bokslut, nyckeltal, presentationsteknik, stresshantering mm.

– Det här har verkligen varit ett jättebra verktyg för min grupp som kompletterar Schneider Electrics egen internutbildningsportal. MeritGO är ju utvecklat för oss ekonomer och utbudet är så pass brett att det finns något för alla. Jag har faktiskt infört en timme varje fredag när vi avsätter tid för kompetensutveckling. I början tittade vi tillsammans på några filmer för att få in rutinen men nu tycker alla att det är smidigare att följa sina egna intresseområden, avslutar Anna Jonsson.

Anna Jonsson

Meritmind vet vad jag som redovisningschef behöver, Anna Jonsson redovisningschef Schneider Electric