Ekonomichefen är ”gulare” än vad kanske du tror

En nyligen genomförd studie av ekonomikonsultföretaget Meritmind visar att ekonomichefer/CFO:s i Sverige är mer relationsfokuserade än uppgiftsfokuserade. Generellt kan man också säga att de är eftertänksamma och analytiska och samtidigt vänliga, spontana och sociala.

DISC-analysen som kategoriserar personligheter i fyra olika kommunikationsstilar (röd, gul, grön och blå) är en generell och förenklad personlighetsanalys vilket gör att den lämpar sig bättre att tillämpa på gruppnivå än som urvalsmetod på individnivå. DISC-analysen är särskilt användbar för att förstå både sin egen men också kollegors kommunikationsstilar, vilket kan öka både trivseln och effektiviteten i arbetsgruppen.

Meritmind bjöd under våren in 150 CFO:s och ekonomichefer att göra sin egen DISC-analys och fick 90 av dessa att genomföra testet. Sammanfattningsvis kan man av resultatet säga att en typisk CFO/ekonomichefs personlighet domineras av blå och gröna egenskaper men också med ett klart inslag av gula egenskaper.

Av detta kan man dra slutsatsen att majoriteten av ekonomichefer och CFO:er är mer eftertänksamma än snabba. Något som är värt att reflektera kring är avsaknaden är röda personligheter i målgruppen. Frågan är om eventuellt röda ekonomichefer inte anser sig hinna eller vara intresserade av att göra analysen eller om ekonomichefer tar en annan roll för att komplettera röda VD:ar och koncernchefer. Då underlaget är ganska litet är det svårt att göra brytningar på svaren men vi ser en viss tendens till att CFO:er i större organisationer är mer röda egenskaper än de som är verksamma i organisationer med en omsättning mindre än 1000 Mkr/år.

Känner du igen de olika färgerna?

Vill du veta mer eller är intresserad av att göra DISC-analysen själv eller tillsammans med dina kollegor? Kontakta oss på learning@meritmind.se

 

Skrivet av: theresesvanborg