En satsning på framtidens stjärnor

Precis som övriga Svenska konsultföretag står Meritmind inför en stor utmaning när det kommer till att möta kundernas behov med exakt rätt profil. Våra kunder eftersöker kunskap såväl som personliga kvalitéer och de många duktiga ekonomer som finns på arbetsmarknaden är hett villebråd.
Generator 1 mindre
Under våren märkte vi att många av de förfrågningar som rullade in gällde unga, drivna controllers med ett par års erfarenhet, en kompetens som ligger mitt emellan vad vi och vårt systerbolag Brightby levererar. Självklart vill vi tillgodose våra kunders behov och startade därför Generator, ett tvåårigt program för talangfulla blivande controllers. Programmet riktar sig till ekonomer med ett par års yrkeserfarenhet inom ekonomi som vill få en snabbare utveckling i sin roll som controller. Vi tror att det bästa sättet att locka de främsta talangerna är att ge dem utrymme att skapa sin egen utvecklingsplan och växa tillsammans med sin arbetsgivare.

Det som lockade mig är framförallt att det inte bara är ett vanligt jobb, utan ett noga sammansatt program med många möjligheter: kompetensutveckling och utbildning, mentorskap och möjlighet att bygga nätverk. Generatorprogrammet är en sällsynt möjlighet att få mångsidig erfarenhet på kort tid och en verktygslåda för att kunna fullt ut ta vara på den erfarenheten, säger Jana Astafieva, en av våra nya stjärnor.

Deltagare i Generatorprogrammet får en egen mentor som idag arbetar som konsult på Meritmind samt ett individuellt anpassat utbildningsprogram. Förutom att vara ute på egna konsultuppdrag, kommer Generatorerna att skugga seniora konsulter. Detta ger en unik möjlighet att få insyn i yrket och lära sig yrkeshemligheterna från de som har erfarenhet. Genom Generator utvecklas adepterna snabbt i sin karriär samtidigt som får möjlighet att bygga nätverk i både sociala och professionella sammanhang.

Genom Generator tillför vi mervärde till våra kunder, men framför allt till de ambitiösa controllers vi knutit till oss genom att deras karriär får en accelererad utvecklingskurva. Vi tror att ett företags förmåga att satsa tid och resurser på framtida stjärnor är nyckeln till framgång.

Skrivet av: Ida Roman