Socialt engagemang

Vi vill bidra till en mer hållbar tillvaro.
Meritmind samarbetar långsiktigt med Vänföreningen Portee, Hand in Hand och UNHCR. 

Vänföreningen Portee

Sedan flera år tillbaka samarbetar Meritmind med den ideella organisationen Vänföreningen Portee. Vänföreningen Portee har sedan 2004 arbetat för utveckling av den krigsdrabbade byn Portee, en förstad strax utanför Sierra Leones huvudstad Freetown. Organisationens syfte är att skapa bättre livsvillkor för de boende i byn, med tydlig fokus på barnen. Alla insatser som görs, sker i samarbete med systerorganisationen i Sierra Leone, "Future of Sierra Leone". Ett stort projekt som vi har valt att engagera oss i är skolkliniken i byn som tar emot barnen med och deras familjer.

Hand in Hand

Tillsammans med medlemmar från entreprenörsnätverket Founders Alliance, stödjer Meritmind ett så kallat byprojekt i Kenya genom den ideella organisationen Hand in Hand Sweden.Tanken är att genom hjälp till självhjälp låta individer ta sig ur fattigdom av egen kraft genom utbildning och företagande. Ett byprojekt innebär att en grupp utbildas till att bli driftiga entreprenörer och får på så sätt möjlighet att försörja sig själva och sina familjer. De får utbildning, får lära sig att spara och får slutligen ett mikrolån för att satsa på sin verksamhet. Byn som Meritmind stöttar heter Murindoko och ligger två timmars körtid från Nairobi. Sedan projektet startade hösten 2014, ingår 20 personer -  17 kvinnor och 3 män. Projektet pågår under två år.

UNHCR

Kriget i Syrien är snart inne på sitt sjätte år och flera miljoner människor är på flykt, utanför Syrien och inne i landet. Meritmind stödjer UNHCR:s arbete med att hjälpa människor på flykt, genom ett långsiktigt samarbete. Situationen förändras snabbt och just nu befinner sig UNHCR på plats längs flyktvägarna i Grekland, Makedonien, Serbien, Kroatien och Ungern för att bistå med skydd, tak över huvudet och nödhjälp som mat och vatten. UNHCR ger även tusentals barn möjlighet att gå i skolan. 

Foto: UNHCR/Andrew McConnell

Foto: UNHCR/Andrew McConnell