Internrevisor till internationellt industriföretag

Mitt namn är Erna Stamming och jag arbetar sedan nio år tillbaka som rekryteringskonsult på Meritmind. Vi är ett tight gäng som är experter på att rekrytera chefer och specialister inom ekonomiområdet. Det är fantastiskt roligt och man träffar många spännande människor på vägen.

Jag har en upparbetad kontakt med många kunder, som gärna återkommer när de får nya behov. En av dem är ett stort internationellt industriföretag som Meritmind har ett samarbete med inom både konsult och rekrytering.  

När de behövde utöka sin avdelning med en internrevisor kontaktade de mig. Det är en ganska snäv roll från början och kunden visste vilken profil de ville ha.

Samarbetet var mycket lyckat. Kunden hade ett öppet sinne och var öppen i sin dialog och i sitt sätt att se på rollen och lämpliga kandidater. Bra samtal är nyckeln för att processen ska följa den väg som både kunden och jag som rekryteringspartner vill – att det ska bli rätt kandidat! HR spelade i detta fall en viktig roll som med struktur och stöttning ledde processen i rätt riktning.

Genom annons och en ordentlig och övergripande search av Meritminds kandidatansvariga i både våra egna nätverk och i externa, fick vi fram några bra kandidater som kunden fick träffa. Förutom den snäva kravprofilen, letade vi efter en person som var villig att resa runt om i hela världen genom jobbet. På pappret fanns en favorit, som sedan visade sig vara mitt i prick.

En mycket nöjd kund, en nöjd rekryteringskonsult och en nöjd kandidat, som efter 10 månader blev befordrad! Det känns förstås jätteroligt. Nu står kunden inför att rekrytera ytterligare en internrevisor och jag har fått frågan. Att få samarbeta med kunden och rekrytera till dem känns tryggt, tack vare ett öppet och trevligt klimat på arbetsplatsen och en personalvårdande kund som jag vet tar hand om sina medarbetare.  

Bra samtal är nyckeln för att processen ska följa den väg som både kunden och jag som rekryteringspartner vill – att det ska bli rätt kandidat!