Ekonomichef till utbildningsföretag

Jag heter Louise Odén Andersson och jobbar som rekryteringskonsult på Meritmind sedan nio år tillbaka och med rekrytering i totalt 20 år. Ett uppdrag som landade på mitt bord, kom via en kund som vi arbetat med och som i sin tur tipsat en av hans kontakter om Meritmind, när de behövde rekrytera en ekonomichef.

Jag och vd:n på företaget som arbetar med utbildning, tog ett inledande möte och kunden som var van vid att arbeta med rekryteringsföretag, fick tidigt en bra magkänsla. När vi lämnade mötet, hade vi beslutat om att jag skulle dra igång en rekryteringsprocess.

Min kontaktperson och beställaren, var en ung vd som skulle få företaget att växa i en liten semireglerad värld. Luckan var avsaknaden av en ekonomichef, en person som ville skapa ordning och reda och en struktur som borgar för tillväxt. Personen skulle vara med i ledningsgruppsammanhang, vara pedagogisk gentemot cheferna och hjälpa dem att tänka och supporta i ekonomifrågor. Ekonomichefens absolut största utmaning var att lyfta ekonomifrågor som en viktig beståndsdel i den fortsatta tillväxten och vara vd:s högra hand.   

Då företaget inte hade någon bra koll på sina processer och system, var det en stökig miljö som behövde struktur. Samtidigt var det inte någon gigantisk avdelning, utan ekonomichefen skulle ha personalansvar för en person. Det skulle komma att krävas mycket av personen, men samtidigt behövde vederbörande inte ha varit chef tidigare. Viktigt var dock att ekonomichefen skulle klicka med vd:n, så redan vid det inledande mötet förstod jag att personligheten var vad jag skulle leta efter.

Vi fick in riktigt bra kandidater, de allra flesta via annons. Kunden fick träffa fyra-fem kandidater, där en av dem tydligt stack ut. Personen har jag träffat tidigare i en annan rekryteringsprocess och eftersom att han har en bra profil, har jag sedan dess haft kontakt med honom. En av våra researchers fick i uppdrag att ringa upp honom då jag misstänkte att han skulle klicka bra med vd:n. Så rätt jag hade! Vårt stora nätverk är oerhört värdefullt inför både nya rekrytering- och konsultuppdrag. Någon som inte passar för en tjänst, kanske är perfekt för ett annat uppdrag som vi får in. I detta fall var det just så. 

Idag är han på plats och allt fungerar hur bra som helst. Tack vare en engagerad kund, bra dialoger och snabb återkoppling från kunden, kunde jag jobba på snabbt. Trots en omfattande process med många personer inblandade, gick det förhållandevis snabbt och smidigt.

Louise Odén Andersson rekrytering av ekonomer Meritmind

Ekonomichefens absolut största utmaning var att lyfta ekonomifrågor som en viktig beståndsdel i den fortsatta tillväxten och vara vd:s högra hand.