En rekrytering – flera beställare

Mitt namn är Magnus Åberg. Jag jobbar på Meritmind som rekryteringskonsult tillsammans med mina fem närmsta kollegor och ytterligare ett gäng som arbetar nära våra kunder och får in våra uppdrag. En vd som tidigare träffat vår kundansvarig ringde upp och bad oss att hjälpa honom. 

Det var ett inredningsföretag som behövde en Business Controller. Bolaget hade tidigare misslyckats med rekryteringen, då med hjälp av ett annat rekryteringsföretag som försökt i flera månader, men som inte förstått uppdraget och därmed brustit i kandidatpresentationerna.

Det var inte en helt enkel uppgift eftersom det fanns tre beställare. HR som drev processen, en formell chef som satt på distans och vd, som personen i fråga faktiskt skulle arbeta närmast, samtidigt som vederbörande formellt skulle tillhöra controllergruppen. Tre personer att kommunicera med, tre olika agendor och tre olika bilder.

Jag var tvungen att tidigt i processen sätta en hårdare struktur och skapa medvetenhet om att samspel mellan oss alla var viktigt för att det skulle bli bra. Just nu är det kandidatens marknad vilket betyder att kunden behöver vara tillgänglig och på tårna för annars hinner kandidaterna försvinna.

Jag fick helt enkelt börja med att intervjua alla tre parterna separat för att bilda mig en egen uppfattning, men tonvikten fick jag lägga på vd:n. Hade man inte varit en bra sparringpartner till honom hade det fallerat oavsett hur duktig personen var. Vd:n sökte någon som skulle vara med i den kreativa säljdiskussionen, utan att vara en bromskloss men ändå stå upp för reglementet, kostnader och vara en realist.   

Via annons fick vi in många sökande som lockades av ett välkänt varumärke. Av fyra kandidater som kunden träffade, stack två ut, där de gick all in på en kandidat som de verkligen gillade. Honom valde de att anställa och både kunden och kandidaten är mycket nöjda.

 

Magnus Åberg rekrytering av ekonomer Meritmind

Just nu är det kandidatens marknad vilket betyder att kunden behöver vara tillgänglig och på tårna för annars hinner kandidaterna försvinna.