Meritmind på Verksamhetsstyrning 2.0 den 18 mars


Så införde Electrolux ett center of excellence för financial planning

 

Det började med en idé att skapa en ”analyst pool” för att samla medarbetare inom finansiell analys och skapa ett standardiserat arbetssätt. Resultatet blev ett Financial Planning & Analysis  Centre of Excellence som driver nya sätt att arbeta med finansiell rapportering och analys.

På årets upplaga av Verksamhetsstyrning 2.0 kommer Ellinor Berglund som är Vice President Group Internal Audit på Electrolux, att berätta varför Electrolux valde att sätta upp ett CoE, vad skillnaden är jämfört med ett Shared Service Center och hur gränssnittet mellan ett CoE och SSC ser ut. Föredraget kommer bland annat beröra följande frågeställningar:

– Hur attraherar man rätt kompetens till ett FP&A CoE?
– Hur får man Controllers att börja dra nytta av de möjligheter som finns i ett CoE och ger Business Analysts möjlighet att bidra med insikter?
– Hur balanserar man IT-kompetens och ekonomikompetens i ett FP&A CoE team?

Med på scen finns också Meritminds rådgivningskonsult Inger Stockhaus som kommer att berätta om hur Meritmind stöttade i förändringsarbetet bl.a genom att:

• definiera styrmodell och skapa dokument kring detta
• fastställa teamets arbetssätt och kommunikationsstruktur – ” Ways of working”
• kartlägga processer och skriva ner arbetsinstruktioner
• sätta ihop en Style guide för finansrapporter
• skapa utbildningsmaterial bl.a genom att skriva en Controller handbook

När: Kl 9.40 den 18 mars
Var: På eventet Verksamhetsstyrning 2.0 i Bonnierhuset i Stockholm

Läs mer: https://verksamhetsstyrning20.se/program/

 
 

Ellinor Berglund, Electrolux

Inger Stockhaus, Meritmind