Ekonomistyrning som leder till verksamhetsutveckling

 

Ständig förbättring och verksamhetsutveckling är det som skapar långsiktig framgång.

Alla företag har en mission, vision och strategi för hur verksamheten ska bedrivas. Men hur säkerställer vi att ekonomistyrningen anpassas efter strategin så att vi faktiskt mäter det som är relevant för att målen uppnås? Vi hjälper dig att genomföra din strategi i praktiken!

 

 

RPA

Funderar ni på att ta in en digital medarbetare i form av RPA? Vi hjälper er lyckas.
Läs mer

 

Är er ekonomifunktion rustad för framtiden?

Vi hjälper er lyckas!
Läs mer

 

Meritmind Ekonomisupport

Ställ en fråga till oss via vår mailsupport så svarar vi inom 24 timmar eller boka en tid som passar dig med en av våra experter. Ekonomisupporten är kostnadsfri.
Läs mer

 

Ska ni byta affärssystem?

Inte alltid ett enkelt projekt som kan behöva en hjälpande hand.
Läs mer

 

Vi utgår alltid från kärnan i din verksamhet för att identifiera nuläge och börläge inför ett förändringsarbete. Vi vet att varje kund och projekt har sina specifika förutsättningar och utmaningar. Genom att systematiskt identifiera problem och tydliggöra behov, föreslår vi en åtgärdsplan som är anpassad efter era förutsättningar.

 
 

Helhetsperspektiv

Vi arbetar alltid utifrån ett helhetsperspektiv där människor, processer och stödsystem relateras till det resultat man vill uppnå med förändringen. Helhetsperspektivet handlar också om ledarskap och att bestämma sig för vilken roll ekonomifunktionen ska ta spela i allt mer agila och projektstyrda organisationer. Backoffice eller affärsnära?

Varaktighet kräver förmåga att tänka nytt

Värdet i ett projekt ligger i en varaktig förändring. Vi strävar alltid efter att en genomförd förändring ska etableras som ett nytt arbetssätt som är väl förankrat i organisationen. Det åstadkommer vi genom att aktivt arbeta med ledarskap under hela förändringsprocessen.

Driver förändring utifrån egen praktisk erfarenhet

Alla rådgivningskonsulter på Meritmind har operativ erfarenhet av ekonomistyrning och verksamhetsutveckling. I vår grupp finns samlade erfarenheter från i stort sett alla olika branscher i såväl stora internationella koncerner som egna start ups. Vi har praktiskt varit med och drivit ekonomistyrnings- och förändringsprojekt i våra tidigare yrkesroller, vilket vi tror är en stor fördel för att lyckas realisera förändringen i verkligheten och inte bara i teorin och ”PowerPoint-världen”.

Stora förändringar eller små förbättringar?

Oavsett om du ska genomföra en större förändring i ett svep eller genomföra förändringen bitvis i mindre fristående projekt kan Meritminds rådgivningskonsulter stötta dig. Internt kan man lätt bli ”hemmablind” eller tveka att ta tag i interna så kallade ”surdegar”. Vi är objektiva och behöver inte involvera oss i internpolitik, även fast vi kan ta hänsyn till den. Vi är också oberoende när det gäller val av systemlösningar och förespråkar inte någon specifik leverantör.

 
 

”Det bästa med att ta in en extern projektledare från Meritmind är att han verkligen har kunnat lägga tid på att kartlägga hur det egentligen fungerar hos oss. Han har hjälpt oss identifiera vad som är värdeskapande och vad som inte är det. Detta har varit ovärderligt då det inte finns någon internt som har tid att avsätta för den här typen av arbete.”

 

De bästa förändringsprojekten är oftast lagarbete

Vårt team består av erfarna förändringsledare med en bakgrund från både konsult- och linjerollen. De kombinerar gedigen kunskap inom ekonomiområdet med en djup förståelse för förändringar inom organisation, individer, processer och system.

Camilla Letzler

Rådgivningskonsult
camilla.letzler@meritmind.se
Telefon: 070-784 03 00

Inger Stockhaus

Rådgivningskonsult
inger.stockhaus@meritmind.se
Telefon: 076-417 68 55

Johan Bruce

Rådgivningskonsult
johan.bruce@meritmind.se
Telefon: 070 864 11 51

Kristin Mehta

Rådgivningschef
kristin.mehta@meritmind.se
Telefon: 070-166 08 14

Lars Rosengren

Rådgivningskonsult
lars.rosengren@meritmind.se
Telefon: 076-834 02 31

Nina Sjödin

Rådgivningskonsult
nina.sjodin@meritmind.se
Telefon: 070-386 40 06

Stefan Kesak

Rådgivningskonsult
stefan.kesak@meritmind.se
Telefon: 073-654 42 49

 
 

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation

 

 

Camilla Letzler, rådgivningskonsult på Meritmind

Jag arbetar som Rådgivningskonsult med expertis inom förändringsledning, ekonomistyrning, koncernrapportering, ekonomiprocesser samt automatisering med hjälp av effektiva systemstöd.

Med tidigare roller i arbetsledande positioner i både tillverkande- och tjänstebolag samt små-, medelstora- och stora bolag har jag en bred erfarenhet och god kännedom om arbets- och förändringsledning, att driva förbättringsarbete, olika systemstöd, automatisering, redovisnings- och bokslutsfrågor, ekonomiprocesser samt koncern- och managementrapportering.

Jag har valt att arbeta som rådgivningskonsult då jag brinner för att hjälpa bolag att arbeta smartare och effektivare med hjälp av bra systemstöd och processer. Det är väldigt tillfredsställande när jag kan hjälpa kunden att spara tid så att de kan lägga sin tid på mer värdeskapande uppgifter.

Vill du arbeta som konsult på Meritmind?

 

Lars Rosengren, Johan Bruce

Rådgivningskonsulter

Implementera ett ABC-verktyg

Tillsammans är Lars och Johan just nu på ett uppdrag hos en kund som arbetar med avfallshantering. Målet är att implementera ett ABC-verktyg för kalkylering av externa kundpriser samt uppföljning av tjänster, kunder och försäljningskanaler.

Läs hela berättelsen

Bo-Erik Pers

VD, Jernkontoret

Outsourcing blev startskottet för lönsam effektivisering

Det initiala uppdraget var att göra en förstudie om hur Jernkontorets systemstöd för ekonomi- och HR-processer skulle kunna moderniseras och effektiviseras. Förstudien resulterade i en rekommendation att outsourca ekonomi-, löne- och personaladministration, vilket sedan genomfördes på rekordtiden tre månader.

Läs hela berättelsen

Monica Söderbergh

Financial Control Manager, Stena Line

Aktiv målstyrning på Stena Line

För att kunna leva sin vision såg Stena Line ett behov av att genomlysa arbetssättet på sin Accounting avdelning, med syfte att arbeta mer enhetligt, förtydliga ägandeskap, främja samarbete och minska sårbarheten mellan de olika affärsdelarna.

Läs hela berättelsen

Anna Jonsson

Rådgivningskonsulter

Gedigen rekryteringsprocess för både kund och kandidat

Anna och Meritmind har känt varandra under många år. Relationen inleddes i slutet av 2015 när Anna sökte och fick tjänsten som redovisningschef på Sodexo Sverige via Meritmind. Sedan dess har hon hunnit rekryteras ytterligare en gång via Meritmind till en tjänst som redovisningschef på Schneider Electric Sverige AB där hon arbetar nu.

Läs hela berättelsen