Ekonomistyrning som leder till verksamhetsutveckling

 

Ständig förbättring och verksamhetsutveckling är det som skapar långsiktig framgång. De flesta företag har en femårsplan som bygger på en övergripande strategi. Men hur säkerställer vi att ekonomistyrningen anpassas efter strategin så att vi faktiskt mäter det som är relevant? Vi hjälper dig att omsätta strategi i praktiken!

Ekonomistyrning som tillför värde

Hur ska man förhålla sig ekonomistyrning när tillgången till realtidsanalyser och ständigt uppdaterade kurvor blir allt mer påträngande? När allt går att mäta finns det en risk att man drunknar i data. För att lyckas med datadriven styrning behöver vi lära oss sålla. Välja just de nyckeltal och KPI:er som är relevanta för den egna organisationen. De nyckeltal som faktiskt mäter det företagets strategi grundas på. Allt för ofta hänger inte ekonomistyrningen med när nya strategiska riktlinjer dras upp och de ekonomiska rapporterna fortsätter att bygga på traditionella data och nyckeltal som krävs ur ett externt och legalt perspektiv.

Scorecards vs dashboards?

I realtidsfloden utav tillgänglig data är lätt att skapa egna dashboards till och med så långt ner som på individnivå. Men vad är det egentligen som mäts och hur förhåller det sig till övriga nyckeltal i organisationen? För att ekonomistyrning ska leda till faktisk verksamhetsutveckling krävs att den företagsövergripande strategin bryts ner i styrkort och att det är dessa som sedan får utgöra grunden när dashboards skapas runt om i organisationen.

 
 

Helhetsperspektiv

Vi arbetar alltid utifrån ett helhetsperspektiv där människor, processer och stödsystem relateras till det resultat man vill uppnå med förändringen. Helhetsperspektivet handlar också om ledarskap och att bestämma sig för vilken roll ekonomifunktionen ska ta spela i allt mer agila och projektstyrda organisationer. Backoffice eller affärsnära?

Varaktighet kräver förmåga att tänka nytt

Värdet i ett projekt ligger i en varaktig förändring. Vi strävar alltid efter att en genomförd förändring ska etableras som ett nytt arbetssätt som är väl förankrat i organisationen. Det åstadkommer vi genom att aktivt arbeta med ledarskap under hela förändringsprocessen.

Ger råd utifrån egen praktisk erfarenhet

Alla rådgivningskonsulter på Meritmind har operativ erfarenhet av ekonomistyrning och verksamhetsutveckling. I vår grupp finns samlade erfarenheter från i stort sett alla olika branscher i såväl stora internationella koncerner som egna start ups. Vi har praktiskt varit med och drivit ekonomistyrnings- och förändringsprojekt i våra tidigare yrkesroller, vilket vi tror är en stor fördel för att lyckas realisera förändringen i verkligheten och inte bara i teorin och ”PowerPoint-världen”.

Stora förändringar eller små förbättringar?

Oavsett om du ska genomföra en större förändring i ett svep eller genomföra förändringen bitvis i mindre fristående projekt kan Meritminds rådgivningskonsulter stötta dig. Internt kan man lätt bli ”hemmablind” eller tveka att ta tag i interna så kallade ”surdegar”. Vi är objektiva och behöver inte involvera oss i internpolitik, även fast vi kan ta hänsyn till den. Vi är också oberoende när det gäller val av systemlösningar och förespråkar inte någon specifik leverantör.

 

Så identifierar vi behoven av förändringprojekt

 

Vi har inga färdiga paketlösningar men vi utgår alltid från kärnan i din verksamhet för att identifiera nuläge och börläge inför ett förändringsarbete. Vi tror att varje kund och projekt har sina specifika förutsättningar och utmaningar och att man därför inte kan komma med en färdig paketlösning. Men genom att systematiskt genomföra dessa steg kan vi hjälpa dig att identifiera problem och tydliggöra behov och slutligen föreslå en åtgärdsplan som är anpassad efter era förutsättningar.

Vi kan presentera en rapport som ger dig kunskap kring vilka gap som finns och sätta ihop en lämplig åtgärdsplan. Hur mycket hjälp som sedan behövs för att förankra, implementera och genomföra punkterna i åtgärdsplanen avgör du själv utifrån hur prioriterad frågan är och vilka interna resurser som finns tillgängliga.

Ibland kanske din organisation redan genomfört delar utav dessa steg men behöver hjälp med genomförandet. Då tar vi rollen som förändringsledare och ser till att förändringsprojekt steg för steg realiseras i praktiken. Vi vet att det inte får vara för krångligt om man vill få saker och ting att hända. Men ekonomistyrning och verksamhetsutveckling är idag allt annat än enkelt och därför ser vi en utmaning i att hjälpa er att hitta dolda samband som ger organisationen nya insikter som kan underlätta förändringsresan.

 
 

”Det bästa med att ta in en extern projektledare från Meritmind är att han verkligen har kunnat lägga tid på att kartlägga hur det egentligen funkar hos oss. Han har hjälpt oss identifiera vad som är värdeskapande och vad är det inte är det. Detta har varit ovärderligt då det inte finns någon internt som har tid att avsätta för den här typen av arbete.”

 

De bästa förändringsprojekten är oftast lagarbete

Vårt team består av erfarna förändringsledare med en bakgrund från både konsult- och linjerollen. De kombinerar gedigen kunskap inom ekonomiområdet med en djup förståelse för förändringar inom organisation, individer, processer och system.

Camilla Letzler

Rådgivningskonsult
camilla.letzler@meritmind.se
Telefon: 070-784 03 00

Catrine Backman

Rådgivningskonsult
catrine.backman@meritmind.se
Telefon: 076-191 29 45

Inger Stockhaus

Rådgivningskonsult
inger.stockhaus@meritmind.se
Telefon: 076-417 68 55

Johan Bruce

Rådgivningskonsult
johan.bruce@meritmind.se
Telefon: 070 864 11 51

Lars Rosengren

Rådgivningskonsult
lars.rosengren@meritmind.se
Telefon: 076-834 02 31

Mikael Zelmerlööw

Rådgivningskonsult
mikael.zelmerlööw@meritmind.se
Telefon: 070-658 83 29

Nina Sjödin

Rådgivningskonsult
nina.sjodin@meritmind.se
Telefon: 070-386 40 06

Rådgivningskonsult - Sofia Björklund
Sofia Björklund

Rådgivningskonsult
sofia.bjorklund@meritmind.se
Telefon: 070-166 08 82

Stefan Kesak

Rådgivningskonsult
stefan.kesak@meritmind.se
Telefon: 073-654 42 49

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation

 

 

Catrine Backman är rådgivningskonsult på Meritmind. Catrine har lång erfarenhet från både linjebefattningar i internationella bolag och från att ha arbetat på globala konsultföretag.

Med min bakgrund som managementkonsult finns det några saker jag verkligen uppskattar här på Meritmind. 

Här får jag möjlighet att arbeta med små , mellanstora och stora företag och det passar mig då jag upplever att det vi gör verkligen kan göra skillnad och där varje enskilt projekt är mycket viktigt för kunden. När man kommer till kunden kan man också snabbare förstå affären och verksamheten och i de flesta projekt för vi diskussionerna med ledningspersoner. Vår modell bygger på nära samarbete med kunden och arbetet bedrivs tillsammans med dem. På så sätt får man arbeta såväl strategiskt som praktiskt samt att det ger en smidigare överlämning.

Mina specialistområden ligger inom finansiell styrning och ekonomprocesser. Då passar det mig perfekt att Meritmind är nischade just inom ekonomiområdet.  

Meritmind har en okomplicerad intern struktur där det är nära till beslut och högsta ledning. Jag uppskattar när jag kan vara med och påverka hur vi gör saker och hur vi utvecklar metoder och erbjudande.

Meritmind är fullt av synnerligen professionella personer och vi arbetar tillsammans utan intern konkurrens. Det gör att jag kan ha fullt fokus på kunderna!

 

Vill du arbeta som konsult på Meritmind?

 

Lars Rosengren, Johan Bruce

Rådgivningskonsulter

Implementera ett ABC-verktyg

Tillsammans är Lars och Johan just nu på ett uppdrag hos en kund som arbetar med avfallshantering. Målet är att implementera ett ABC-verktyg för kalkylering av externa kundpriser samt uppföljning av tjänster, kunder och försäljningskanaler.

Läs hela berättelsen

Niklas de Rosche

Rådgivningskonsult

Sätta processer

När ett teknikkonsultföretag började växa organiskt och via förvärv, skapades ett behov av att effektivisera arbetssätten på flera håll inom bolaget. Behovet kom från både verksamheten, stabchefer och kunder. I det skedet kom jag in som projektledare och startade tillsammans med kvalitetsansvarig på bolaget, ett processorienteringsprojekt.

Läs hela berättelsen

Sofia Björklund

Rådgivningskonsult

Tänk nytt och automatisera redovisningen

Jag hjälpte kunden, ett tjänsteföretag med 120 anställda, att se över deras ekonomiprocesser som de upplevde ineffektiva. För kunden var det väldigt uppskattat att få in en resurs som kunde fokusera på en viktig uppgift och på relativt kort tid, direkt få effekt i organisationen.

Läs hela berättelsen

Mikael Zelmerlööw, Annika Graflund

Rådgivningskonsulter

Länk mellan kund och systemleverantör

Vi hjälpte kunden att snabbt införa ett nytt och kvalitetssäkrat budgetverktyg genom att förstärka projektgruppen och vara stöd och bollplank till projektledningen. Vi kunde med hjälp av våra erfarenheter från liknande projekt vara länken mellan kunden och systemleverantören och därmed bidra till en ändamålsenlig lösning och att hålla den tight satta tids- och kostnadsplanen.

Läs hela berättelsen