Budget och planering

 

Modern affärsplanering – budgetering och prognoser

De flesta företag har krav på sig från ägare och marknaden att informera om vad de tror om företagets framtida utveckling. En uppskattning över framtida tillväxt och lönsamhetsutveckling för det egna företaget. Planen måste uppfylla tre kriterier och den ska vara:

  • Träffsäker - realistisk och senare stämma överens med verkligt utfall.
  • Addera värde - fungera som ett styrmedel för verksamheten att agera efter i upp- & nedgång och tillföra att fokus läggs på värdeskapande aktiviteter.
  • Effektiv process - vara tidseffektiv och resurssnål samt hålla hög kvalitet och till en låg kostnad.
 

Vill du veta mer? Kontakta oss.