Genomlysning ekonomifunktionen

 

Är er ekonomifunktion rustad för framtiden?

Ett av målen för en ekonomifunktion är att vara effektiv och skalbar och på bästa möjliga sätt skapa affärsnytta för organisationen. En viktig del i att nå målet med en effektiv funktion är att skapa förståelse för var man befinner sig och vart man vill nå samt att hitta en metod för att driva förbättringsarbete.

Hur når vi målet?

 • Hur lyckas vi bli en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig framtidens ekonomer?
 • Vad behöver vi styra om för att bli en effektiv ekonomifunktion?
 • Var finns flaskhalsarna? Var skaver det i processerna?
 • Klarar vi av att leverera kvalitativa leveranser till verksamheten i form av rapporter och analyser?
 • Kan vi digitalisera ytterligare? Kan vi vara i behov av RPA inom våra processer?
 • Finns det otydligheter i roller och ansvar eller skev arbetsfördelning?
 • Har vi rätt kompetens på vår ekonomifunktion? Kompetensutveckla eller rekrytera?

Med en kort och intensiv genomlysning på två till fyra veckor så levererar vi följande:

 
 

 Nulägesanalys

 • Genomlysning av ekonomifunktionens processer, roller & ansvar samt systemstöd.


Börläge  & GAP-analys

 • I denna fas kommer vi tillsammans måla upp en önskad vision om hur ekonomifunktionen ska utvecklas och vi listar de förbättringsåtgärder som skall vidtas för att nå målet.

Åtgärdsplan

 • Utifrån kartlagt börläge tar vi tillsammans fram en tidsatt, realistisk genomförandeplan som baseras på prioriteringar utifrån komplexitet och affärsnytta och lyfter fram ”quick wins”.
 • Vi levererar en åtgärdsplan till er så att ni kan ta de steg som krävs för att vara en effektiv ekonomifunktion som skapar största möjliga affärsnytta.

Vi kan även hjälpa till med införande av punkter på åtgärdsplanen om så önskas.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss.