Kassaflöde

Har du koll på kassaflödet?

Kassaflödet är lika viktigt för stora internationella koncerner som för mindre tillväxtbolag och startups. Det är inte bara en fråga för ekonomifunktionen utan allas angelägenhet då det handlar om medvetenhet för att kunna bedriva verksamheten på ett kapitaleffektivt sätt. Här följer några snabba frågor och svar på varför kassaflödet bör prioriteras av din organisation.

Vet du om att omvärlden värderar din verksamhet genom kassaflödet?

Kassaflödet är oftast den parameter som används för att värdera en verksamhet. Då det inte finns någon global gemensam redovisningsstandard är kassaflödet det mest redovisningsoberoende verktyget när analytiker och aktiemarknad jämför bolag på internationell nivå.

Hur skapar man då en kassaflödesorienterad företagskultur?

Det behövs en intern förståelse för kassaflödets betydelse för verksamheten via ett tydligt ägarskap samt en kunskap kring hur medarbetare själv kan vara med och påverka. I praktiken berör det alla som på något sätt kan styra ledtiderna i verksamheten eller vikten av hur mycket kapital som är uppbundet i form av investeringar, utvecklingsprojekt etc..

För att ge ett konkret exempel så spelar det ingen roll om vi får kunden att betala inom tio dagar om konsulten ändå inte lämnar in sin tidrapport förrän 30 dagar därefter eller om verksamheten köper in varor för säkerhets skull och därmed binder upp kapital utan att orderingången är tydlig.

Har du koll på ditt kassaflöde?

Har kassaflödet verkligen någon betydelse när räntan är låg och det inte kostar särskilt mycket att låna pengar?

Det beror förstås på vilken ambition av utveckling och tillväxt man har i bolaget. En låg ränta i kombination med ett effektivt kassaflöde ger bolaget flexibilitet och pengar över till att göra andra saker än att betala ränta såsom expansionsinvesteringar, innovationssatsningar eller kanske dela ut pengarna till sina ägare.

Hur ofta bör man genomföra en kassaflödesanalys?

Att ha koll på sitt kassaflöde bör ske kontinuerligt och helst kompletteras med nyckeltal för att kunna följa utvecklingen och kunna nyttja kassaflödet som styrmedel. Det beror förstås på vilken typ av verksamhet som bolaget bedriver. Ett fastighetsbolag med kontrakt som löper årsvis har kanske inte samma behov av att göra analyser månadsvis som ett konsumentproducerade bolag med en generisk produkt på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Exempel på förbättringsprojekt inom kassaflöde

  • Optimera processen ”Order to cash”
  • Förbättra processen ”Purchase to pay”
  • Införa verktyg och processer för att prognostisera det kortsiktiga kapitalbehovet
  • Förbättra kassaflödeskulturen
  • Identifiera nyckeltal för effektiv och optimal styrning

Meritminds metod

Meritminds Rådgivningsfunktion

  • Operativ erfarenhet
  • Helhetssyn i processer och organisation
  • Resultat- och målinriktad
  • Skapar varaktig förändring

Se våra 3 filmer från MeritGO om kassaflödesanalys.

Här förklarar vi vad kassaflöde är, hur gör du en kassaflödesanalys och hur den hänger ihop med balansräkning och resultaträkning.

Se filmerna här ⇒

Vill du veta mer om hur Meritmind kan hjälpa ditt bolag att få koll på kassaflödet?