Värdebaserad styrning
med
hjälp av KPI:er

 

Vi hjälper till att genomföra den strategi som företagsledningen arbetat fram med hjälp av rätt val av KPI:er till rätt processer och rätt personer. Det finns en mängd nyckeltal och det kan ibland vara svårt att sortera in dem alla i ett strategiskt perspektiv. Vi utgår från en modell där fokus ligger på värdeskapande såsom

  • Tillväxt
  • Lönsamhet
  • Kapitaleffektivitet

En effekt av det är att vi ser att det påverkar hela organisationens fokus på värdeskapande aktiviteter med större engagemang och motivation.