Lönsamhetsoptimering – vad är värdeskapande för just din verksamhet?

 

Skapa lönsamhetsfokus genom hela organisationen.

Säkerställ att de beslut som fattas utgår ifrån vad som genererar lönsamhet på sista raden hos ditt företag.

Alltför många beslut fattas utifrån missvisande grunder. Resultat och balansräkning räcker inte till om man vill veta mer detaljerad resultatinformation och vad som är de bakomliggande orsakerna till resultatet.

  • Vilka kunder är olönsamma?
  • Vilken typ av order kostar mest att leverera?
  • Hur ska vi prissätta våra tjänster, produkter till våra kunder?

Det finns mängder av frågor som skulle få helt nya svar om man förstod vilken konsekvens de har på lönsamheten.

Meritmind genomför projekt där nettolönsamheten blir utgångspunkten för beslut.

Vi hjälper er med att skapa en modell för uppföljning av nettoresultat per kund, produkt, tjänst, kanal etc. Detta kan konkret innebära;

  • Ny prissättningsmodell
  • Kundanalys baserad på nettoresultat
  • Uppföljning av lönsamhet per produktlivscykel istället för månadssnuttifierad aggregerat resultat per produktgrupp

Vi har erfarenhet från över 60 projekt inom produktkalkylering och nettoresultatsanalys per kund och med denna information får organisationen rätt förutsättningar för att optimera lönsamheten.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss.