Managementrapportering och uppföljning ger större affärsnytta

 

För att bidra med affärsnytta måste en managementrapportering uppfylla flera behov än vad som krävs för den legala rapporteringen. 

Förutom att informationen ska tas fram på ett effektivt sätt och vara korrekt så bör den återspegla styrmodellen, vara lättillgänglig och ge ett sammanfattande svar på hur man ligger till i förhållande till budget/prognos. All rapportering bör bygga på gemensamma definitioner med en uppdaterad informationsstruktur för att kunna ge en version av sanningen till hela organisationen.

Hur får ni ut bättre effekt av era rapporter och system?

 Vi kan bland annat hjälpa er genom att:
  • Utveckla en tydlig ekonomisk styrmodell, vilken är grunden för att den finansiella datan ger rätt information för beslut och för att få organisationen att arbeta mot gemensamma mål
  • Öka relevansen i intern rapportering – en relevant och lättillgänglig rapport bör:
    • Ha välavvägt antal sidor, tabeller och grafer
    • Hålla fokus på de viktigaste nyckeltalen
    • Visa på vilka åtgärder som ska tas för att nå målen
  • Hitta mest lämpade beslutsstöd och hur man bäst nyttjar de
  • Utveckla effektiva informationsstrukturer för att med automatik få fram rapporteringen
 

Vill du veta mer? Kontakta oss.