Värdebaserad styrning med hjälp av KPI:er – målstyrning och samverkan

 

Meritmind genomför projekt där vi hjälper våra kunder att skapa en tydlig målstyrning och en högre grad av samverkan genom bättre processer och systemstöd inklusive anpassade mätetal som mäter prestanda och prestation.

Vi hjälper till att genomföra den strategi som företagsledningen arbetat fram med hjälp av rätt KPI:er till rätt processer och rätt personer. Det finns en mängd nyckeltal och det kan ibland vara svårt att sortera in dem alla i ett strategiskt perspektiv. Vi utgår från en modell där fokus ligger på:

  • Tillväxt
  • Lönsamhet
  • Kapitaleffektivitet

Där alla mätetal går att påvisa hur de påverkar något av de tre perspektiven. En effekt av det är att vi ser att det påverkar hela organisationens engagemang och motivation på ett mycket positivt sätt.

Scorecards vs dashboards?

I realtidsfloden utav tillgänglig data är lätt att skapa egna dashboards till och med så långt ner som på individnivå. Men vad är det egentligen som mäts och hur förhåller det sig till övriga nyckeltal i organisationen? För att ekonomistyrning ska leda till faktisk verksamhetsutveckling krävs att den företagsövergripande strategin bryts ner i styrkort och att det är dessa som sedan får utgöra grunden när dashboards skapas runt om i organisationen. Vi hjälper till att hitta och skapa rätt struktur för uppföljningen i organisationen.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss.